Trang Lu Hà

Lu-Hà | Vè Tướng Rởm Võ-nguyên-Giáp

đám tang tướng võ nguyên giáp

Ve vẻ vè ve

Nghe vè tướng Giáp

Còn đâu điếu tráp

Bợ đỡ ba Tàu

Bạc trắng đầu râu

Sống dai như đỉa

Hết thời ngồi ỉa

Chai mặt lầm lỳ

Công danh hiếu kỳ

Điện Biên thất thủ

Thổi ống đu đủ

Uế xú ngàn thu

Suối vàng âm u

Đầu trâu ngạ qủy

Giang sơn bi lụy

Giáp đã thăng hà

Tội ác nào tha

Án tràn địa ngục

Lương tâm thúc giục

Rửa tai mà nghe

Nhục nhã ê chề

Đồng bào cả nước

Hết thời tâng bốc
Hừng hực triền miên

Sau trước y nguyên

Tướng hèn ngỏm tỏi

Cháu con la lối

Ăn vận màu đen

Quên hết tổ tiên

Sa Tan thờ cúng

Dân oan điếu phúng

Mặc áo no u

Gió thoảng vi vu

Phố phường Hà Nội

Đường xá lầy lội

Ngập ngụa Ba Đình

Xác rữa hồ tinh

Có người lính cũ

Sơn La Nghĩa Lộ

Vội vã về thăm

Xếp hàng ngậm tăm

Ba hồn bảy vía

Anh Văn hết bịa

Tám năm đảo điên

Anh hùng Điện Biên

Say men chiến thắng

Bồ hòn qủa đắng

Kìa Lã Qúy Ba

Bóp cổ con ma

Thế giới đàm tiếu

Bồi bút bêu rếu

Tranh nhau giải thơ

Thể loại mơ hồ

Một trăm triệu bạc

Đặc biệt bôi bác

Nhất nhì ba tư

Tiền như lá đa

Nhanh lên kẻo lỡ

Vận may hiếm có

Tuyên truyền bắc loa

Bác Giáp nhà ta

Thiên tài quân sự

Chí Phèo thị Nở

Bầy dư luận viên

Cũng chỉ vì tiền
Hoan hô đại tướng
Bon chen nặn tượng
Bá cáo thủ đô
Hết thảy đồng bào
Ô hô cố khóc
Thằng cười đứa móc
Ngày xửa ngày xưa
Tội trạng dư thừa
Gây bao án mạng
Diêm vương cáo trạng
Vụ Ôn Như Hầu
Xác chết Tàu phù
Vu oan giá họa
Bắt người bỏ rọ
Ném xuống dòng sông
Thảm cảnh thê lương
Oán hờn ngùn ngụt
Chơi trò thậm thụt
Nịnh bợ già Hồ
Thế sự cơ đồ
Miền Nam tấn chiếm
Đủ trò đàng điếm
Đế quốc Nga Xô
Xe tăng ô tô
Thuốc men đạn dược
Ba Tàu mưu lược
Cố vấn chỉ huy
Anh em cũng tùy
Đông Âu đồng chí
Người nhiều kẻ ít
Đổ của cho vay
Ra thế mà hay
Sài Gòn bức tử
Toàn quyền Duẩn Thọ
Cho Giáp thảnh thơi
Chị em lả lơi
Sang nghề bà đỡ
Thai nhi rượu bổ
Nên Giáp béo quay
Nào có ai  hay
Chỉ là tướng đểu
Alô! Alô!

11.10.2013 Lu Hà

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)