vietnam, việt nam, cờ việt nam

Danh Nhân Quân Sự Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa - Sư-Đoàn Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân VNCH

Thần Việt Điện_Tân U Linh Việt Điện

Là Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

biệt động quân việt nam cộng hòa sư đoàn biệt động quân

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in European
Websites : http://www.truclamyentu.info; http://www.vnmilitaryhistory.info
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Vinh-danh anh-hùng Trần-Đình-Tự và 12 chiến sĩ Biệt-Động-Quân là Danh-Nhân Quân-Sự Việt-Nam

Sự tôn thờ, tôn xưng những anh hùng, anh thư của dân tộc Việt Nam là một truyền thống từ ngàn xưa, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng của nền Văn Hiến có chiều dài hơn 5000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Dựa trên thần tích của anh hùng Trần Đình Tự và 12 người lính Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu trân trọng tôn xưng anh hùng Trần Đình Tự (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 38 thuộc Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân) cùng 12 người lính Biệt Động Quân khác đã xả-thân vì chính-nghĩa quốc-gia lúc 4giờ14 phút sáng ngày 30/4/1975 tại xã Trung Lập Hạ – Huyện Củ Chi, là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam.

Danh tánh cùng thần tích của 13 anh hùng Biệt Động Quân nêu trên được ghi vào quyển Tân U Linh Việt Điện.

Thần tích:

anh hùng trần đình tựdi vật của 13 anh hùng biệt động quân

Di ảnh anh-hùng Trần-Đình-Tự và di vật của 13 anh-hùng Biệt-Động-Quân 

Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Tiểu đoàn 38 thuộc Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân trên đường rút quân từ Khiêm Hanh –Bầu Đồn – Tây Ninh về để tới căn cứ Đồng Dù có bản doanh bộ tư lịnh Sư đoàn 25 Bộ Binh của Chuẩn tướng Lý Tòng Bá.

cầu sạn, trung lập hạ, củ chi

Cầu Sạn, nơi xảy ra trận chiến cuối cùng ngày 30/04/1975

Tuy nhiên khi đến cầu Sạn, thuộc xã Trung Lập Hạ – Huyện Củ-Chi, tiểu đoàn 38 BĐQ của anh-hùng Trần-Đình-Tự đã chạm trán với du kích xã Trung Lập Hạ. Một trận giao tranh dữ dội xảy ra trong vòng 30 phút.

Tiểu đoàn chỉ còn 40 binh sĩ, trong nữa giờ chiến đấu, 13 người còn lại đến phút chót. Khoảng 200 du kích Việt cộng đã thiệt mạng.

Cho dù hoàn cảnh nguy nan trước mặt, anh-hùng Trần-Đình-Tự và các chiến sĩ Biệt-Động-Quân nhất định không đầu hàng quân thù.

Sức mòn, lực kiệt, đạn dược không còn để bắn kẻ thù, anh-hùng Trần-Đình-Tự và mười hai người lính Biệt-Động-Quân khác thản nhiên chấp nhận bị bắt tại mặt trận và du kích Cộng sản Việt Nam đã xử tử hình những người anh hùng này.

Gương hy sinh dũng liệt ngày 30/04/1975 của mười ba anh hùng Biệt-Động-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa khiến chúng ta hồi tưởng đến khí phách của mười ba liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân đảng hiên ngang bước lên pháp trường ngày 17/06/1930 ở Yên Bái.

Đây chính thực là khí phách của kẻ sĩ phương Đông

Bần cùng bất năng di
Uy vũ bất năng khuất

Dân tộc Việt Nam chân thành ghi ơn sự hy sinh cao cả của anh-hùng Trần-Đình-Tự cùng các chiến hữu và ngàn thu sau xin nhớ mãi gương anh hùng.

Âu Châu ngày 04/05/2012, nhằm 13 tháng 4 năm Nhâm Thìn

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.

Bản sao kính gởi:

1/ Ông Trần Đình Lộc bào đệ của anh hùng Trần Đình Tự cùng gia đình của 12 người quân nhân BĐQ khác (nhờ chuyển).

2/ Tổng hội Ái Hữu Biệt Động Quân Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chánh.

Ðiện Thư:  BĐQ Trần Tiễn San
hay: BĐQ Đỗ Mạnh Trường

3/ Hồ sơ lưu.

Quân Sử Việt Nam (TOP)