Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

- Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn Lấy Chí Nhân Mà Thay Cường Bạo (bài số 3)

- Thiên Niên Sử Thăng Long Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (17/04/2012)

- Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử - Thích Phước Sơn

- Nhị Tổ Pháp Loa - Thích Phước Sơn

- Tam Tổ Huyền Quang - Thích Phước Sơn

- Tứ Tổ Ngô Thời Nhậm - Cao Xuân Huy, Lâm Giang dịch

- Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam - Trúc Lâm Lê An Bình, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

- Thiên Tài Quân Sự Trần Nhân Tông - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

- Thiên Tài Quân Sự Trần Hưng Đạo 1, 2 - Vĩnh Nhất Tâm

- Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ 1, 2 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

- Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam Nguyễn-Văn-Hiếu - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

- Lý Thái Tổ - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm

- Tâm tình người viết sử 1 và 2 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

- Thơ 1000 Năm Thăng Long 1, 2 - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm

- Ngàn Năm Thăng Long 1, 2, 3 - Trần Văn Giang

- Tính Chính Danh Của Đại Lễ Ngàn Năm - Phương Anh

- Nhìn Lại Ngàn Năm Thăng Long 1, 2 - Hoàng Lại Giang

- Thăng Long ...Không china - Trần Phong

- Nhập Nhằng Một Ngàn Năm Thăng Long - Nguyễn Lộc Yên

- Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long - Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

- Thăng Long Nhập Đại Hán - nguyễn duy ân

- Nhật Ký Hai Ngày "Đại Lễ Ngàn Năm" 1, 2 - Hoàng Hưng

 

- Thăng Long Ngày Xưa Hà Nội Hôm Nay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Trần Nhu

- Bách Việt Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam 1, 2, 3, 4 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc Hiệu Đính

- Kỷ Niệm Ngàn Năm Thành Thăng Long - Lý Đại Nguyên

- Bộ Phim "Lạc Đường Tới Thăng Long" - Bùi Tín Blog

- Phong Thủy Thăng Long Hà Nội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Chiêm Tinh Gia Thiên Đức

- Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Quốc Khánh Tầu Cộng 1/10/2010

- Lời Kêu Gọi Số 2 : Tẩy Chay Quốc Khánh và Thần Phục Xưng Chư Hầu Với Tầu Cộng Ngày 1/10/2010 của đảng Cộng sản Việt Nam

- Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

- Những Điểu Trông Thấy Lễ Hội Ngàn Năm Thăng Long - Lý Đại Nguyên

- Nỗi Buồn Sử Học - Blog Nguyenxuandien

- Ngụy Biện - Blog Đoan Trang

- Đại Lễ Ngàn Năm Bỏ Lở Cơ Hội Chấn Hưng Dân Khí - Khánh Linh Tuần VN

- Hội Chứng Một Ngàn 1, 2, 3, 4 - Võ Thị Hảo

- Anh-Hùng Đỗ-Vĩ

- Quân-Sử Trận Bạch-Đằng Giang 1, 2, 3 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

- Quân-Sử Trận Vân-Đồn - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

- Quân-Sử Bãi Tha-Mạc - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Quân Sử Việt Nam (TOP)