Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info/

Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành

Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.info/

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Đa Giáo Đồng Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo

Chương XII/ ng Đến Một Nền Đa Giáo Đồng Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Một ngàn năm trước, khi thành Thăng-Long được thành lập, đó là lúc đánh đấu Phật giáo cũng như Nho giáo, Khổng giáo tới lúc cực thạnh, sau một thời gian dài chung sống qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Sự chung sống đó được gọi là nền tam giáo đồng nguyên.

Đó là chưa kể sự xuất hiện của đạo nội, tiêu biểu là đức Hưng Đạo Vương.

Tam giáo, Phật, Lão, Khổng và đạo nội đã tạo thành những chiến thắng lừng lẫy cho dân tộc, từ nhà Tống năm 1076, nhà Nguyên ở các năm 1258, 1285 và 1288.

Nhân vật tiêu biểu cho sự hưng thạnh này chính là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308). Ngài vừa là một vị vua, một thiên tài quân sự của dân tộc và cũng là một vị thiền sư thanh cao thoát tục.

Sau khi tạo nên chiến thắng lẫy lừng thiên niên kỷ, đó là trận chiến trên sông Bạch Đằng, quét sạch quân nhà Nguyên xâm lược, đồng thời sắp xếp xong việc nước, mở mang bờ cõi về phương Nam, thân chinh Ai Lao, truyền ngôi vua cho thái tử Trần Anh Tông, ngài xuống tóc xuất gia và sáng lập nên phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, một phái thiền hoàn toàn của người Việt Nam.

Phái thiển Trúc Lâm Yên Tử, ngoài ngài Điều Ngự là vị tổ khai sơn, còn có hai vị tổ kế thừa là các ngài Pháp Loa (1284-1330); ngài Huyền Quang (1254-1334). Ngoài ra còn phải kể Ức Trai tiên sinh (1380-1442). Sau cùng là ngài Ngô Thời Nhậm (1746-1803) được tôn xưng là tứ tổ của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Sự cực thịnh đó là kết quả của hơn một ngàn năm un đúc, trau dồi, và phát triển của văn hóa, học thuật, tôn giáo Việt Nam dưới những điều kiện khắc nghiệt.

Sau khi ngài Ngô Thời Nhậm khuất núi, phái thiền Trúc Lâm Yên Tử được ghi nhận là không có nhân vật nổi bật nào xuất hiện cả. Và có nghĩa là nền tam giáo đồng nguyên một thời cực thịnh đã đi vào vòng suy thoái tự nhiên theo quy luật của trời đất.

Từ thế kỷ thứ 17 kéo dài đến thế kỷ thứ 21, đất nước Việt Nam trải qua nhiều biến động lịch sử; đồng thời có nhiều nguồn tư tưởng, tôn giáo du nhập từ ngoài như Công giáo, Tin Lành, Cơ Đốc v. v...hình thành bên trong nước như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Dừa v.v...

Qua những biến chuyển lịch sử, tam giáo đồng nguyên hiện nay chỉ có một vị trí nhất định trong cộng đồng dân tộc cũng như đứng ngang vai cùng các tôn giáo khác.

Mặc dù như vậy, tam giáo đồng nguyên, trong đó, Phật giáo là rường cột vẫn có nhiệm vụ góp phần vào sự thịnh suy của nước nhà.

Để có thể góp phần hữu hiệu vào công cuộc thịnh suy của nước nhà, hay nói một cách khác, Phật giáo đồ, tăng cũng như tục cần có sự thay đổi tư duy phù hợp với thời đại chúng ta sinh sống. Thay đổi tư duy nghĩa là cần nhận thức rõ rệt, Phật giáo ngày nay chỉ có một vị trí nhất định trong cộng đồng dân tộc và đứng ngang vai cùng các tôn giáo khác. Vị trí vượt trội cách đây một ngàn năm là chuyện đã qua.

Phật giáo đồ có thể tự hào, nhưng không thể nào tự mãn với quá khứ. Nếu tự mãn với quá khứ, như vậy khó có sự tiến bộ cùng cộng đồng dân tộc, cùng như cộng đồng quốc tế.

Thay đổi tư duy, vượt qua những tư tưởng cục bộ, đây là nhiệm vụ không dễ cũng không khó mà tăng, tín đồ Phật giáo cần phải thực hiện cho bằng được.

Do đó, nền tôn giáo tương lai sẽ là đa giáo đồng nguyên. Đa giáo là nhiều tôn giáo khác nhau. Đồng nguyên ở đây có ý nghĩa hướng dẫn cuộc sống tâm linh của con người được thăng tiến, làm thiện lánh ác cũng như tu chỉnh bản thân, sống hài hòa, có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, gia đình và đất nước.

Trong nền đa giáo đồng nguyên, tín đồ của các tôn giáo đều là phần tử, công dân của đất nước, do đó cần có nhiệm vụ tham gia trong các hoạt động hỗ trợ cho dân quyền, nhân quyền Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.

Từ sự tham gia của mọi thành tín đồ các tôn giáo cùng với những thành phần khác trong cộng đồng dân tộc, một xã hội phân nhiệm sẽ được hình thành.

Chế độ hiện tại ở trong nước do đảng Cộng Sản Việt Nam điều hành là một chế độ tập trung quyền hành, tuyệt đối không phân chia nhiệm vụ cho ai. Cũng như những chế độ tập quyền khác bao gồm Trung cộng, Bắc Hàn, sự sụp đổ sẽ phải đến. Vấn đề chỉ là thời gian.

Và để bảo vệ đất nước một cách hữu hiệu, chỉ có một nền đa giáo đồng nguyên, một xã hội phân nhiệm được hình thành mới vực lại được dân khí làm nên bức tường thành kiên cố chống giặc Tầu xâm lược.

Vì vậy biên khảo sử Thiên Niên Sử Thăng Long Thành sẽ chưa thể nào ghi được đoạn kết.

***

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo (Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu, Phật lịch 2553, quốc lịch 7010 (4889), dương lịch 2010 - Website: http://www.truclamyentu.info)

Tham khảo:

1/ Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam - Nguyễn Đăng Thục, nhà xuất bản thành phố Sài Gòn 1998.
2/ Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Thời Chí, bản dịch của Ngô Tất Tố, Phong trào văn hóa tái bản 1969, Sài Gòn Việt Nam.
3/ Đạo Phật và Dòng Sử Việt - Đức Nhuận, Phật học viện quốc tế California Hoa Kỳ ấn hành 1998.
4/ Việt Nam: suối nguồn văn minh phương Đông - Du Miên Lê Thanh Hoa, Trung tâm văn hóa Việt nam thư viện Việt Nam ấn hành 2008.
5/ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam - Lê Mạnh Thát, nhà xuất bản Thuận Hóa 1999.
6/ Văn Minh Việt Nam - Lê Văn Siêu, Đông Nam Á tái bản 1985, Paris Pháp quốc.
7/ Việt Nam Văn Hóa Sử Cương - Đào Duy Anh, nhà xuất bản Bốn Phương 1961, Sài Gòn Việt Nam.
8/ Việt Nam Danh Lam Cổ Tự - Võ Văn Tường, nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1992.
9/ Lý Thái Tổ (vi.wikipedia.org/wiki/_Thái_Tổ).
10/ Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Chống Rợ Hán - Nguyễn Vĩnh Long Hồ.
11/ Trống Đồng Đông Sơn: sự tranh luận về chủ quyền Trống Đồng giữa học giả Việt và Hoa - Cung Dinh Thanh - http://www.vietthuc.org/?p=151
12/ Hịch Tướng Sĩ - Hưng Đạo Đại Vương 1284.
13/ Histoire du Viet Nam des origines à 1858, tác giả Lê Thành Khôi, do Sudestasie xuất bản năm 1987 tại Paris.
14/ Long mạch và Địa mạch tại VN - Kiến trúc sư Trần Thanh Vân
15/ Lịch sử quốc kỳ Việt Nam - Phạm Văn Thanh
16/ Thành Đại La Hà Nội (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_c%E1%BB%95_H%C3%A0_N%E1%BB%99i)
17/ Hòn Non bộ trong lịch sử Việt Nam - Phan Quỳnh (http://www.xipit.com)
http://diendancacanh.com/forum/thu-choi-thuy-sinh/16623-non-bo-trong-lich-su-viet-nam.html
18/ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v...soạn năm 1697.
19/ Truyền thống Tam giáo ở Việt Nam - Giáo sư Nguyễn Đăng Thục
20/ Thiền học Trần Thái Tông - Giáo sư Nguyễn Đăng Thục
21/ Thiền Trúc Lâm  - http://www.phatviet.com/nghiencuu/tsnc01/nc1.htm
22/ Từ Nguyễn Trải đến Ngô Thời Nhậm và Con Đường Lên Núi Yên Tử - Thích Phước Sơn
23/ Toàn Tập Minh Châu Hương Hải - Lê Mạnh Thát, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 2000.
24/ Diễn Đàn Lê Quý Đôn (http://diendanlequydon.com)
25/ Kiến Văn Tiểu Lục - Lê Quý Đôn
26/ Bách Việt Tiên Hiền Chí - Người dịch Trần Lam Giang - Thư Viện Việt Nam xuất bản năm 2006, Hoa Kỳ
Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn Lấy Chí Nhân Mà Thay Cường Bạo - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính, ngày 10 tháng 12 năm 2000, hiệu đính lần thứ ba năm 2009.
Đại Việt Sử Ký Khảo Luận - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo (chưa xuất bản).
Chữ Nhân của tộc Việt - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo.
Khánh đản 751 năm của Đức Điều Ngự Giác Hoàng - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo.

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Tôn Giáo Đa Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

 

Quân Sử Việt Nam (TOP