Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info/

Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành

Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.info/

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Đa Giáo Đồng Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo

Thăng Long hỡi, ngàn năm uy vũ đó
Văng vẳng đâu đây Đông Sơn trống đồng
Hiệu lịnh dân Nam trùng quang vận nước
Cho người sau nhớ mãi Thăng Long thành

Tựa

Thăng Long ngày xưa, Hà Nội hôm nay đã hình thành được 1002 năm, hay 1002 tuổi. Trong một ngàn năm qua, thành Thăng-Long đã chứng kiến biết bao cảnh vật đổi sao dời. Biên khảo Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành chỉ với một mục tiêu khiêm nhượng là ghi lại quá trình hình thành kinh thành từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mong rằng sẽ góp được một tiếng trống trong hàng ngàn hàng triệu triệu tiếng trống đồng khác nhằm vực dậy dân sinh, dân khí cũng như dân quyền Việt Nam làm thành bức tường thành kiên cố bảo vệ văn hóa giống nòi trước hiểm họa xâm thực, tầm ăn dâu của quân xâm lược Trung cộng.

Xin trang trọng gởi đến mọi tầng lớp người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tập biên khảo sử Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành.

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc cẩn chí

Âu Châu, mùa thu năm 2010 -  Quốc Hận 2012

Chương I/  Dẫn Nhập:

Khi nghiên cứu hay biên khảo về thành rồng bay lên (Thăng-long thành), đã là một trung tâm chính trị, văn hóa, tôn giáo cũng như quân sự của đất nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Chúng ta không thể nào không đề cập tới sự hình thành của các dòng tư tưởng Việt Nam cũng như bối cảnh hình thành tộc Việt, mà sơ khởi đã là một trăm bộ tộc khác nhau sống rải rác ở vùng núi Ngũ Lĩnh – hồ Động Đình.

Tạp Chí Địa Dư của Hoa Kỳ xuất bản năm 1991, ghi nhận dân tộc Bách Việt định cư hơn 5000 năm trước Công nguyên, còn dân Tầu du mục chỉ mới định cư có 1000 năm trước Tây lịch.

Người Tàu nhà Chu (Zhou) ở phương Bắc, còn Bách Việt (Yeu) ở châu thổ Trường giang và Dương tử rộng lớn phì nhiêu ở phía Nam. Từ Bách Việt theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư giải thích là từ mà người Hán dùng để gọi chung các tộc người khác Hán sống ở miền nam Trung Quốc thời xưa. Từ này lần đầu tiên thấy chép trong Sử Ký (Ngô Khởi Truyện của Tư Mã Thiên).

Theo bộ từ điển lớn Từ Hải (là chữ tắt của Từ Hải Hợp Đính) định nghĩa Bách Việt là tên của một chủng tộc. Theo sách Thông Khảo Dư Địa Khảo Cổ Nam Việt: Từ Ngũ Lĩnh về phía Nam, cùng thời với Đường, Ngu, Tam Đại, là nước của Man Di, ấy là đất của Bách Việt.”

Qua đó cho chúng ta thấy rằng văn minh, tư tưởng Việt Nam đã hiện diện và tồn tại hằng ngàn năm, trước cả nền văn minh của người Tầu phương Bắc.

Và Thành Thăng-Long là nơi hội tụ cũng như là tinh hoa của dân tộc được cô đọng và hình thành sau mấy ngàn năm tổ tiên đã dầy công vun đắp. Thành Thăng-Long là phát âm Hán Việt, trong bài này chúng tôi gọi là thành Rồng Bay Lên (phát âm Việt Nam).

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Tôn Giáo Đa Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Quân Sử Việt Nam (TOP)