Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

 

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sử Sư-Đoàn Nhảy Dù

sư đoàn nhảy dù

Hoạt-Động Quân-Sự:

Sư-Đoàn Nhảy-Dù_Lữ-Đoàn 1 Nhảy-Dù

Sư-Đoàn Nhảy-Dù_Lữ-Đoàn 2 Nhảy-Dù

Sư-Đoàn Nhảy-Dù_Lữ-Đoàn 3 Nhảy-Dù

Lữ Đoàn IV Nhảy Dù Khúc Quanh Oan Nghiệt - Mũ Đỏ Lê-Minh-Ngọc (Đặc-San Mũ Đỏ)

Tiểu-Sử Tiểu-Đoàn 5 Nhảy Dù

Tiểu-Sử Tiểu-Đoàn 6 Nhảy Dù

Trận Thường-Đức, Cuộc Thư-Hùng Nam Bắc Cuối Cùng - Vann Phan; Đồi 1062_Thường-Đức 1, 2, 3, 4 - Mũ Đỏ Trương-Dưỡng, Đội Đèn (Trung Sĩ Nhất Nguyễn-Văn-Đèn) và Phạm Huấn đồng tác giả;

Cơn Uất Hận Hạ Lào 1, 2, 3, 4 - Mũ Đỏ Bùi-Đức-Lạc; Về Kontum - Mũ đỏ Bùi-Đức-Lạc; Trận Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nhiều tác giả;

; Ngã Tư Bảy Hiền 1975 - Nguyễn Vi Túy; 30 tháng 4 Của Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù - Giao-Chỉ;

Vinh-Danh Anh-Hùng:

Anh Hùng Nguyễn Đình Bảo; Trận Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nhiều tác giả

Sau 30-04-1975:

- Vòng Hoa Gởi Người Phục Quốc

Quân Sử Việt Nam (TOP)