Lịch Sử Của Việt Nam

 

NẠN BUÔN NGƯỜI Ở VIỆT NAM TĂNG Ồ ẠT

 

 Một phúc trình của hội thảo quốc tế về việc phòng chống nạn buôn người diễn ra tại thành phố Huế hôm thứ tư vừa qua, xác nhận nạn buôn người tại Việt Nam chẳng những không thuyên giảm mà còn có khuynh hướng gia tăng ồ ạt. Theo báo chí trong nước, nhiều đường dây buôn người đã bị phá vỡ, gần 4000 nạn nhân đa số là trẻ em và phụ nữ, đã được giải thoát khỏi các hang động mãi dâm hoặc lao động khổ sai. Tuy vậy số người lầm lạc vẫn liên tục tăng đều.

Trong tuần qua người ta khám phá một vụ 4 người dân tộc thiểu số cư dân Bình Ðịnh bị bán qua Cam Bốt lao động khổ sai đã tìm cách trốn trở về. Họ đến được An Giang thì bị giữ lại. Những người này cho biết cách nay một tháng tìm đường đến một trang trại ở Lâm Ðồng để xin hái cà phê. Tổ chức này lừa nói sẽ trả cho mỗi người một triệu rưỡi đồng một tháng. Không ngờ sau đó cả 4 người bị đưa sang Cam Bốt làm ruộng.

Trước đây đã có hai cư dân Quảng Ngãi và Thanh Hóa bị chính tổ chức này lừa trong trường hợp tương tự. Cả hai bị đưa sang Cam Bốt làm ruộng đầu tắt mặt tối suốt một năm trời, chỉ được ăn cơm chứ không được trả lương.(SBTN)

http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)