Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

MỘT TINH THẦN YÊU NƯỚC. MỘT BẢN ÁN MAN RỢ.

Hà Phương

CÙ HUY HÀ VŨ: Một Kẻ Sĩ đúng nghĩa, Một Trượng Phu đúng danh, Một Anh Hùng Dân Tộc, Một Lương Tri Thời Đại. Một CÙ HUY HÀ VŨ đã làm cho chế độ Cộng Sản VN, một chế độ ngoại lai phi Nhân Bản, phi Dân Tộc, phi Đạo Đức phải rúng động và lúng túng, không biết phải giải quyết bằng cách nào đối với Một Con Người Trí Thức (Tiến Sĩ Luật tại Pháp) có dòng dõi 3 đời Giữ Nước và Dựng Nước. Vì không có yếu tố buộc tội một công dân vô tội (người đã thể hiện lòng YÊU NƯỚC bằng lời lẽ ôn hòa đòi hỏi những vấn đề căn bản và cần kíp để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, cởi bỏ những tư tưởng vong bản du nhập, đoàn kết và kế thừa truyền thống tự cổ Dân Tộc; tiếp cận và liên minh đúng chỗ phù họp với thời đại để tạo thế lực phòng chống ngoại xâm và đem lại đời sống Ấm No, Hạnh Phúc, Tự Do thật sự cho mọi người), nên chi cộng sản Hà Nội đã áp dụng “LUẬT RỪNG” để buộc tội theo lối nói nhai lại rằng: “Tuyên truyền chống phá nhà nước chxhcn VN(?)”; đồng thời, cũng áp dụng thói quen là dùng cả ngàn công an các loại và giây kẽm gai để cô lập khu xử án và giải tán đồng bào từ các nơi tụ tập đông đảo trên 3,000 người quanh đó để ủng hộ CÙ HUY HÀ VŨ, trong khi lại tuyên bố đây là phiên tòa xử công khai?

Nhưng, “Anh hùng tử, khí anh hùng nào tử”, bản án 7 năm tù giam cộng ba năm quản chế đã không sờn lòng một Kẻ Sĩ, một Trượng Phu, một Anh Hùng và một Lương Tri ở con người CÙ HUY HÀ VŨ.

HÀ VŨ, con người gan dạ và bất khuất ấy đã nhìn thẳng vào mặt những kẻ “tội đồ dân tộc” bằng đôi mắt sáng ngời và nhẽm cười khinh bỉ trong khi thản nhiên bước vào lao thất…!!!

Thân thể Anh giữ ở nội tù,
Tinh thần Anh bất khuất nghìn thu.
CÙ HUY vinh hiễn giòng Tiên Tổ,
HÀ VŨ kiên cường đấng Trượng Phu.
An ủi niềm riêng lo đất nước,
Bâng khuâng chung sức chống quân thù.
Anh hùng thất thế: “không đơn độc”,
Triệu triệu đồng bào nối tiếp sau…

Bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tuy lâu nhưng chắc rằng chế độ độc tài ấy sẽ không tồn tại để đày ải anh đến ngày mãn hạn. Và, anh Hà Vũ ơi, xin anh cứ bình tâm, ở Việt Nam ngày nay có cả một dân tộc 85 triệu người cùng ở tù với các anh, chỉ khác là họ ở tù ngoài còn các anh ở tù trong, tất cả đều là nạn nhân của chế độ csVN và cùng chung một khao khát TỰ DO, DÂN CHỦ và QUYỀN CON NGƯỜI, tất cả đang đứng sau lưng các anh để noi gương các anh làm nên lịch sử.

“Bảy năm tù giam và ba năm quản chế”, một bản án man rợ dành cho chế độ độc tài khát máu cộng sản Việt Nam, chứ không phải dành cho CÙ HUY HÀ VŨ, vì HÀ VŨ là NGƯỜI YÊU NƯỚC. YÊU NƯỚC THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TỘI.

Tinh thần CÙ HUY HÀ VŨ và các nhà tranh đấu cho DÂN CHỦ bất diệt!

Hà Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)