Lịch Sử Của Việt Nam

MỘT HÌNH ẢNH  HAI CUỘC ĐỜI 
Ông Đồ thời Việt Nam Cộng S
ản

cụ đồ nho

 Cướp sạch, ông Đồ sao có chỗ đứng trong chuồng trại Lề Phải?

Ông đồ già chấp tay lạy côn đồ xin đừng xé nhàu những nét mực công phu

Ông đồ già phẫn uất vì bị công an "nhân dân" cướp cạn (Chú thích của LSQSVN)

Ông Đồ Thời Việt Nam Cộng Hòa 

tem thư Việt Nam, cụ đồ nho Việt Nam

tem thư việt nam, cụ đồ nho Việt Nam

...được tôn trọng và in hình trên tem. Bộ tem Cụ đồ nho được Bưu chính Việt Nam Cộng Hòa phát hành ngày 05/05/1972 (Chú thích của VNMilitaryhistory)

Quân Sử Việt Nam (Top)