Lịch Sử Của Việt Nam

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

14550 Magnolia St., Suite 203, Westminster, CA 92683
Tel.: 714-657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
http://www.vietnamhumanrights. net

Bản Lên Tiếng Của MLNQVN
Về Tình Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Điếu cày nguyễn văn hải

Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đáng lý phải được trả tự do vào ngày 19-10-2010, sau khi mãn hạn 30 tháng tù vì tội “trốn thuế” bị áp đặt, nhưng anh lại tiếp tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “tạm giam” với lời cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Tới nay đã qua 6 tháng, gia đình anh Hải vẫn chưa hề được thăm gặp hoặc biết tin tức gì về anh.

Căn cứ theo tình trạng anh Hải bị đối xử rất khắc nghiệt trong thời gian tù đày vừa qua, gia đình anh Hải đang rất lo lắng về tình trạng sức khỏe, thậm chí về sự sống còn của anh hiện nay.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam bầy tỏ sự quan ngại sâu xa trước tình trạng Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một khôi nguyên Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cầm tù phi pháp.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chấm dứt mọi hành vi bạo lực bất chính đối với những người dân yêu nước, dám can đảm lên tiếng đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền bày tỏ lòng yêu nước chống nguy cơ ngoại xâm, trong đó có Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi sự tiếp tay hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, quốc hội và chính phủ của các quốc gia tự do trên thế giới, cùng lên tiếng đỏi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân, và cụ thể, là phải trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Làm tại California, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Cần thêm chi tiết, xin liên lạc: TS Nguyễn Bá Tùng (714) 657-9488

Quân Sử Việt Nam (Top)