Lịch Sử Của Việt Nam

đảng vì dân Việt Nam

Lời kêu gọi của Đảng Vì Dân Việt Nam
(nhân kinh nghiệm đấu tranh thành công của nhân dân Ai Cập)

Ngày 11 tháng 02 năm 2011

Kính thưa đồng bào,

Hôm nay, nhân dân Ai cập đã thành công trong cuộc đấu tranh chấm dứt sự cai trị độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak, xây dựng nền tảng cho một chính thể dân chủ đa đảng của đất nước Ai Cập.

Đảng Vì Dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh kiên trì và quyết liệt trong ôn hoà của nhân dân Ai Cập trong 18 ngày biểu tình nhằm chấm dứt sự lãnh đạo độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak.

Nhận thấy rằng kinh nghiệm và thành quả đấu tranh ở Tunisia và Ai Cập đáng được rút kinh nghiệm để nhằm ngăn ngừa hiểm hoạ đổ máu có thể xảy ra trong hoàn cảnh đột biến chính trị, Đảng Vì Dân trân trọng lên tiếng:

1.    Kêu gọi quý vị Đại Biểu Quốc Hội đương nhiệm thể hiện mạnh mẽ tinh thần dân chủ và lương tâm trách nhiệm trong vai trò dân cử; đồng thời nhanh chóng thúc đẩy việc tu chính Hiến Pháp để tạo điều kiện chuyển thể chính quyền trong hoà bình;

2.    Kêu gọi Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN cấp thời đáp ứng phong trào dân chủ hoá đất nước trong tinh thần ôn hoà; khởi đầu bằng việc tôn trọng quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do ứng cử; cụ thể với với cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc Hội kỳ XIII được sự liệu tổ chức vào ngày 22/05/2011;

3.    Kêu gọi quý vị lãnh đạo các lực lượng vũ trang, Quân đội CSVN học hỏi tinh thần thượng tôn quyền lợi quốc gia của quân đội Ai Cập; để sẵn sàng yểm trợ mạnh mẽ cho nhân dân đứng lên đấu tranh đòi chấm dứt chế độ độc tài toàn trị ở nước ta.

Đặc biệt, Đảng Vì Dân Việt Nam khẩn thiết kêu gọi mọi giới đồng bào, quý vị trí thức, các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh... hãy cùng nhau đứng lên quyết liệt đấu tranh để đòi hỏi thành phần bảo thủ trong Bộ Chính Trị đảng CSVN phải nhanh chóng trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân; khởi đầu bằng việc thực thi ngay các quyền tự do căn bản đã được ghi trong bản Hiến Pháp hiện hành và những điều khoản được công nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung, Đảng Vì Dân Việt Nam sẵn sàng phối hợp hoặc hậu thuẫn mọi nỗ lực đấu tranh nhằm chấm dứt chế độ độc tài, tham ô và bất công hiện nay ở Việt Nam.

Đảng Vì Dân Việt Nam đồng thời yểm trợ chủ trương giải quyết các vấn đề Việt Nam trên căn bản tinh thần ôn hoà qua đối thoại, với mục tiêu cụ thể là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do (Free, Fair and Open General Election) để thành lập một chính thể dân chủ đa đảng.

Đảng Vì Dân Việt Nam khẳng định rằng: Nước Việt phải có Dân chủ, Người Việt phải có Tự Do song nhất quyết chống lại mọi khuynh hướng sử dụng khủng bố, bạo lực hay trả thù báo oán dưới mọi hình thức.

Kính chào đoàn kết và quyết thắng!

Trân trọng.

TM. VPLL Đảng Vì Dân
Nguyễn Công Bằng
Tổng Thư Ký

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)