Lịch Sử Của Việt Nam

Lời kêu gọi 9 điểm

của Giáo sư Nguyễn Liệu


Trước sự cực kỳ phản quốc, phản dân tộc của Cộng sản cuối mùa, chúng ta nên làm những gì cụ thể, thiết thực để nhà cầm quyền Việt cộng trả lại thẩm quyền cho người dân. Dưới đây là một số sự việc tùy hoàn cảnh mỗi người có thể thực hiện:

1-     Tích cực tham gia các đảng phái, các phong trào tranh đấu cho dân  Việt Nam có dân chủ có nhân quyền.

*Tạm thời ngưng đả kích lẫn nhau để cho bọn tay sai thật sự của cộng sản lòi mặt ra, khi vụ mùa thu hoạch hết ‘cỏ sẽ bị nhặt ra’.*

2-     Những người thật sự ( chứ không xạo ) có dính dáng có quen biết với các chánh quyền, với các nhân vật có uy tín ở nước ngoài,  nên tích cực vận động những thế lực đó giúp đỡ cho Việt nam trở thành nưóc có dân chủ có tự do có nhân quyền.

3-     Lập những hội từ thiện mới hoặc tham gia những hội đã có sẵn, về giúp đỡ đồng bào nghèo khổ ở Việt Nam.

4-     Nếu có thể về làm ăn kinh doanh ở Việt nam và từ đó phổ biến ý thức tự do dân chủ văn minh của các nước ngoài.

5-     Cố gắng mua computer, ipod, ipad v..v….gửi về cho bà con anh em bạn bè khuyến khích họ xử dụng. Theo tôi điều này cực kỳ quan trọng trong việc tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền (ở nước ngoài như ở Mỹ rẻ hơn ở Việt Nam hiện nay)

6-     Khuyến khích, giúp đỡ học sinh du học với hi vọng mỗi du sinh khi trở về nước ít nhất là một người có đầu óc văn minh dân chủ nhân quyền tự do.

7-     Tổ chức những tờ báo phát hành kín trong nhóm bạn bè, trong trường học, trong xóm làng trong khu phố trong hãng xưởng…. ( chi tiền cho những người bạn tâm huyết thực hiện những thứ đó)

8-     Tìm cách giúp đỡ tinh thần và vật chất những người tù vì tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, hoặc gia đình những người đó.

9-   Hãy đoàn kết trong Đường Lối Mới Tự Do, Nhân bản! Kết nối, liên lạc,  thăm viếng những người bà con, bạn bè, dù là đảng viên, từ lâu nay đứt liên lạc, để dần dần đưa vào con đường đấu tranh cho dân chủ cho nhân quyền.

Có như thế mới đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho người Việt Nam trong nước.

Hãy dũng cảm để cứu quốc, cứu dân tộc!

Nguyễn Liệu

* Điển tích trích từ Kinh Thánh.

 

Quân Sử Việt Nam (Top)