Lịch Sử Của Việt Nam

Liên Kết Để Giành Lại Tự Do.

1, 2

Nguyễn Quang Duy

Nhiều thập niên qua dân tộc Tunisia và Ai Cập đã không hề có tự do. Ở đó mọi tiếng nói bất đồng với giới cầm quyền độc tài đều bị guồng máy công an đàn áp. Nào ngờ chỉ trong vòng vài tuần dân chúng Tunisia và Ai Cập đã thực hiện thành công Cách Mạng Hoa Lài đứng lên để giành lại chủ quyền dân tộc. Chính quyền lâm thời Tunisia hiện đang soạn một hiến pháp dân chủ để quốc gia này hội nhập vào thế giới tự do.

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài của quần chúng Tunisia và Ai Cập nhanh chóng lan tỏa sang các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông. Hương Hoa Lài cũng tỏa đến các quốc gia cộng sản. Tin tức từ Quốc Nội chuyển ra cho thấy đảng Cộng sản đang sửa soạn để đối đầu với một cuộc nổi dậy của toàn dân.

Trong trường hợp của Lybia, do sự ngoan cố của Đại tá khùng Muammar Kadafi, cuộc cách mạng quần chúng đã biến thành một cuộc chiến tranh đẫm máu. Kadafi cầm quyền trên bốn mươi năm, nay tiếp tục điên cuồng ra lệnh nổ súng và thả bom tiêu diệt những người cách mạng. Kadafy đang bị thế giới ghê tởm và lên án như một tên diệt chủng.

Cũng là Cách Mạng Hoa Lài mỗi quốc gia lại xảy ra một cách khác nhau. Rõ ràng mức độ bạo động của quần chúng còn tùy thuộc vào mức độ ngoan cố của những kẻ độc tài và đương nhiên máu lại trả bằng máu. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và toàn Bộ Chính Trị Cộng Sản sẽ có cơ hội để chọn lựa quay về với dân tộc hay sẽ trả nợ máu và bị muôn đời nguyền rủa.

Trong trường hợp Việt Nam chuyện gì sẽ xảy ra: quần chúng nổi dậy, đảo chánh nội bộ, đảng Cộng sản tách ra làm đôi hay làm ba, hay chiến tranh giữa dân tộc và thiểu số cầm quyền cộng sản ... bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất cứ giải pháp nào muốn thành công phải cần sự liên kết của những người bị trị Việt Nam mang quyết tâm giành lại chính quyền.

Tháng tới, Khối 8406 sẽ tròn 5 tuổi, 5 năm trong kiên cường trực diện đấu tranh với thiểu số cầm quyền cộng sản và guồng máy công an trị, bài viết này xin gởi đến bạn đọc một nét tổng hợp về Khối 8406 trong nỗ lực liên kết để giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam .

Khối 8406 chào đời trong gông cùm cộng sản

Ngày 8/4/2006, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 đã được công bố tại Việt Nam và nhanh chóng phổ biến rộng rãi khắp thế giới. Tuyên Ngôn xác định: “Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu. Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền (tự do) cơ bản của toàn Dân...” Khối 8406 thành lập sau đó ít ngày.

Khối 8406 nhanh chóng phát triển để liên kết những người Việt trong và ngoài nước đang đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Và để xây dựng một Việt Nam mà ở đó sự thật, lẽ phải, luật công bằng, tính công khai minh bạch được tôn trọng. Mọi người sống với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái. Đất nước được hoà bình tự do, dân chủ và quyền tự quyết của người dân được bảo vệ.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra Khối 8406 chủ trương dùng lời nói ôn hòa để thông tin và thuyết phục đồng bào nhận thức được sự thực lịch sử và thực trạng đất nước Việt Nam hôm nay.

Khối 8406 nỗ lực thúc đẩy liên kết các Tổ chức và các cá nhân tạo thành một Liên Minh Dân Tộc. Liên minh này sử dụng các phương cách bất bạo động để giành lại các quyền tự do cho dân tộc. Mức độ ôn hòa của Liên Minh cũng tùy thuộc vào thái độ hành xử của thiểu số cầm quyền. Liên Minh hay Quần chúng không phải là một đàn cừu, đàn trâu hay đàn cọp. Liên Minh hay Quần chúng là những người có tâm có trí. Những người thống nhất ý chí một lòng giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam .

Khối 8406 xem Điều 4 của Hiến pháp 1992 của đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa cộng sản làm cương lĩnh đã tiêu diệt mọi quyền tự do và dân chủ của người Việt. Do đó Khối 8406 cổ vũ các chính đảng Tự Do xuất hiện và hoạt động công khai tại Việt Nam để tiến đến việc thành lập một Quốc Hội Lập Hiến, soạn thảo một Hiến pháp Mới cho Việt Nam và thúc đẩy việc tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý để dân tộc Việt Nam được quyền tự quyết, tự lựa chọn thể chế chính trị thích hợp nhất cho mình.

Khối 8406 không phải là một tổ chức với một cơ cấu lãnh đạo. Khối 8406 chỉ là một phong trào với một Ban Đại Diện để có tiếng nói chính thức. Mỗi thành viên của Khối 8406 trong tinh thần liên kết đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tốt nhất cho công cuộc đấu tranh chung. Khối 8406 sẽ tự động giải thể khi đã hoàn thành được sứ mạng lịch sử mang tự do dân chủ đến cho dân tộc.

Hoạt Động Của Khối 8406

Khối 8406 vì thế không phân biệt xuất thân từ miền Nam Quốc gia hay miền Bắc Cộng sản. Khối 8406 không phân biệt Phật giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành hay bất cứ tôn giáo nào. Khối 8406 không phân biệt người Kinh hay anh chị em Sắc tộc. Khối 8406 không phân biệt Hải Ngoại hay Quốc Nội. Khối 8406 cũng không phân biệt các Tổ Chức Chính Trị Tự Do. Mọi người ai tôn trọng Cương lĩnh Khối 8406, mang thành tâm liên kết và quyết tâm giải thể chế độ cộng sản để xây dựng một thể chế tự do đều có thể tự nguyện tham gia.

Mọi thành viên Khối 8406 đặt Tổ Quốc và Quyền Lợi Dân Tộc lên trên, do đó luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm thuyết phục những người cộng sản quay về với chính nghĩa dân tộc và vận động quần chúng đứng lên giành lại quyền tự quyết dân tộc.

Do chủ trương đấu tranh công khai và trực diện theo đường lối ôn hòa bất bạo động, các thành viên không chỉ sử dụng ngòi bút, bàn phím, con chuột vi tính, dùng internet để phổ biến các bài viết, dùng email để liên lạc với nhau hoặc trả lời phỏng vấn trên các đài quốc tế. Các thành viên Khối 8406 còn hòa nhập với dân oan, với tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, với tòan dân đòi đất đòi biển đang bị bạo quyền cộng sản dâng hiến cho Tàu.

Do phát sinh từ trong lòng Dân Tộc, một cách nhanh chóng Khối 8406 đã tạo ra một thế liên kết trong ngoài Việt Nam , giữa các tôn giáo, giữa các địa phương tòan quốc để trải rộng thành một Mặt Trận giữa thiểu số cầm quyền và đại đa số đồng bào trong và ngoài nước.

Ngay khi được thành lập, Khối 8406 đã tận dụng việc đảng Cộng sản đang muốn gia nhập BTA, WTO, tổ chức hội nghị APEC, vận động để ra khỏi danh sách CPC… phải ngừng tay đàn áp phong trào dân chủ, để Khối 8406 có thể công khai họat động và phát triển. Đáp lời kêu gọi của Khối 8406 nhiều Tổ Chức Chính Trị Tự Do đã tận dụng cơ hội công khai xuất hiện như: đảng Thăng Tiến, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, Liên đảng Lạc Hồng (đảng Vì Dân và đảng Thăng Tiến), đảng Dân Chủ Việt Nam, … Nhiều đảng viên hay thành viên các Tổ Chức nói trên cũng là thành viên của Khối 8406.

Chính nhờ nỗ lực công khai họat động Thế giới Tự do mới biết đến Phong Trào Dân Chủ và nỗ lực Liên Kết của những người Việt yêu chuộng tự do. Sự công khai và kiên cường của các Tổ Chức Chính Trị Tự Do đã bẻ gẫy lập luận tuyên truyền rẻ tiền của đảng Cộng sản :”Việt Nam không có nhu cầu đa đảng”.

Vì khai sinh trong gông cùm cộng sản, sau khi đã đạt được mục đích đảng Cộng sản trở mặt với quốc tế, xuống tay đàn áp phong trào dân chủ. Khởi đầu vào đầu năm 2007 chúng bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý một biểu tượng của Phong Trào Dân Chủ, rồi đến hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân và rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác. Những người đấu tranh công khai nếu không bị bị bắt thì cũng bị theo dõi nghiêm ngặt, bị thường xuyên sách nhiễu, thẩm vấn, theo dõi, cô lập, bao vây kinh tế, trấn áp, ngăn chận mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. Hằng trăm thành viên của Khối 8406 hiện đang bị giam cầm hay quản chế.

Ngay Ban Đại Diện Khối 8406 hai ông Trần anh Kim và Nguyễn Xuân Nghĩa đang ở tù, còn Linh mục Nguyễn văn Lý, Linh mục Phan văn Lợi và ông Đỗ Nam Hải thì trong tình trạng quản chế. Khó khăn lại chính là thử thách cho những nhà dân chủ Việt Nam để họ trưởng thành và đủ khả năng lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành lại và xây dựng tự do.

Càng ngày tội ác của đảng Cộng sản càng chồng chất, chúng càng thẳng tay hơn với các nhà đấu tranh dân chủ, càng đàn áp các tôn giáo mạnh bạo hơn, càng dã man cướp đất dân nghèo và càng bóc lột công nhân tàn bạo hơn. Nhưng tội ác lớn nhất chính là tội trắng trợn bán nước cho Tàu. Càng đàn áp thì người dân càng phẫn nộ và luôn sẵn sàng nổi dậy. Trước nguy cơ ấy, chúng lại càng thẳng tay đàn áp các nhà dân chủ nhằm tiêu diệt phong trào dân chủ và những tổ chức mà chúng nghĩ rằng nguy hiểm cho chế độ như các tôn giáo, các Tổ Chức Chính Trị Tự Do.

1, 2

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)