Lịch Sử Của Việt Nam

Khai Thác Boxit Ở Tây Nguyên

( Hay Bức Màn Bauxite Và Âm Mưu Tây Nguyên)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Tập 2

Suy nghĩ về Dự án Bauxite Tây Nguyên

Tiến sĩ Tô Văn Trường 17-02-2009

...

Cần để cho nước ngoài biết rằng mặc dù nước ta chưa giàu có nhưng ta đã biết sống sạch. Để cho các nhà đầu tư hiểu rằng dù họ có hứa trích bao nhiêu tiền cho ngân sách, cho quỹ vì người nghèo, cho nhà tình thương thì vẫn không sao bù được những tổn hại lâu dài cho các thế hệ sau. Bây giờ, đất nước tuy còn có khó khăn nhất định nhưng cũng đùm bọc nhau được chứ không thể chấp nhận giải quyết khó khăn nhất thời để rồi về lâu dài làm bãi rác của quốc tế.

Bài học lớn nhất cho những người có trách nhiệm về quy hoạch chiến lược phát triển quốc gia là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn phát triển, ta nên rà soát lại mà điều chỉnh các mục tiêu phát triển, đó là (1) vì tương lai, (2) vì đất nước nói chung, và (3) vì chất lượng cuộc sống của chính thế hệ hôm nay. Dù là tiếp tục triển khai dự án bauxite Tây Nguyên vì đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hay phải dừng lại theo nhiều ý kiến phản biện để tìm hướng đi khác thì các công việc sau đây vẫn phải được tiến hành thực hiện :

- Rà soát, bổ sung chiến lược phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển của các ngành, không thể để tình trạng mạnh ai, nấy làm không có sự phối hợp đồng bộ.

- Đánh giá môi trường chiến lược cho Tây Nguyên theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường (EIA) của dự án khai thác bauxite Tây Nguyên một cách bài bản, khoa học theo phương pháp luận của quốc tế chứ không phải chỉ là công cụ để “phụ họa” cho mọi chuyện đã rồi. Nếu cần thiết có thể sử dụng mô hình để mô phỏng lan truyền ô nhiễm do khai thác bauxite, mô hình luân chuyển phù sa bồi lắng tại các hồ chứa ở phía hạ lưu.

- Áp dụng phương pháp luận mới về phát triển kinh tế trên cơ sở phân tích mâu thuẫn và quyền lợi của các nhóm lợi ích (interest groups) khác nhau trong xã hội và tìm giải pháp để giải quyết mâu thuẫn về quyền lợi của các nhóm này. Chỉ khi nào giải quyết được mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội cách toàn diện. Yếu kém nhất của các dự án ở Việt Nam là vấn đề “hậu kiểm” cho nên khi tính toán kinh tế phải bắt buộc nhà đầu tư tính đúng, tính đủ chi phí tái tạo lớp đất mặt. Kế tiếp, chuyển kinh phí này vào một tài khoản riêng, đặt dưới sự quản lý của cơ quan chức năng để đảm bảo tài khoản này được sử dụng đúng cho mục đích tái tạo lớp đất mặt và có cơ quan giám sát chặt chẽ việc thực thi.

- Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam và các nhà thầu phải rà soát, bổ sung và thực hiện đầy đủ hồ sơ tài liệu các giai đoạn khai thác bauxite theo các bước sau: (1) Preliminary exploration + ESIA (Desk Study) - Đây là giai đoạn nghiên cứu ban đầu, chủ yếu trên bàn giấy, kết hợp đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội. (2) Pre-Feasibility Assesment - Đánh giá tiền khả thi các nghiên cứu ở giai đoạn trước. (3) Exploration + ESIA (Field + Desk Study) - Bước này, nghiên cứu tương tự như bước 1 nhưng có đánh giá thực tế hơn thông qua khảo sát thực tế. (4) Feasibility Assessment - Giống như bước 2 nhưng tập trung vào các dự án đã lựa chọn. (5) Mining + Transportation - Khai thác mỏ và vận chuyển (6) Bauxite Processing - Quá trình khai thác, chế biến (7) Mine Closure–Đóng cửa mỏ (8) Bauxite Plant Closure - Đóng cửa nhà máy.

Nguồn nước ngọt, trong hệ thống sông Đồng Nai có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ lưu vực từ nước sinh hoạt đến phục vụ sản xuất, đặc biệt đối với sự phát triển của khu kinh tế trọng điểm mà TP. Hồ Chí Minh là trọng tâm. Khi phân tích đánh giá tác động của dự án khai thác bauxite Tây Nguyên cần quan tâm đúng mức đến vai trò của bài toán hệ thống.

Nói tóm lại: Thực tế đã chứng minh công cuộc Đổi mới kinh tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong suốt mấy chục năm qua đã mang lại cho đất nước những biến đổi sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Cuộc sống ngày nay, trong một thế giới phẳng đòi hỏi phải có nhận thức mới về quản lý kinh tế là cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển sang trang sử mới.

Vạch trần Chiến lược của Trung Cộng nhằm biến cải đất Cao Nguyên Miền Nam Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết 20-03-2009

Cao nguyên Trung phần là xương sống của Việt Nam và là một vị trí chiến lược, quân sự và kinh tế. Hiện tại, cao nguyên nầy góp phần không nhỏ vào việc thu nhập ngoại tệ qua xuất cảng cà phê, trà và hột tiêu. Nhưng hiện tại, vùng đất basan màu mỡ nầy đang đứng trước hiểm họa bị tàn phá do âm mưu của ngoại bang phương Bắc.

Ngày 22-12-2008, có một sự kiện nổi bật xảy ra tại Việt Nam. Đó là cột mốc phân chia biên giới đã được chính thức khánh thành trước sự chứng kiến của đại diện của hai quốc gia Việt Nam cộng sản và Trung cộng tại Ải Nam Quan. Sự kiện thứ hai xảy ra vào tháng 2-2009 cũng không kém phần quan trọng là một cuốn sách vừa phát hành ở Hà Nội vinh danh một ông tướng Tàu (người viết thấy không cần thiết phải nêu tên kẻ thù dân tộc ra đây) trong cuộc chiến ngắn ngủi ở 6 tỉnh biên giới Việt-Trung vào tháng 2 năm 1979.

- Sự kiện thứ nhất có ý nghĩa “thời đại sâu sắc” là kể từ nay, ít nhất là trên phương diện chính trị, chúng ta xem như đã mất Ải Nam Quan vì cột mốc số 1116 nằm ở phía Nam của Ải và cách Ải 280 thước tây. Và thác Bản Giốc đã trở thành một địa điểm du lịch của… Trung Quốc cũng như TQ đã đăng quảng cáo trên báo chí Việt Nam mời gọi người Việt đi thăm tụ điểm du lịch nầy. Quả thật mỉa mai! Một đất nước đã được cha ông vun bồi từ ngàn năm trước, để rồi ngày nay con cháu Việt lại bán dâng cho ngoại bang.

- Sự kiện thứ hai nói lên tâm lý đầu hàng, một não trạng quy phục của những người đang nắm quyền bính đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nếu ngày xưa Lê Chiêu Thống đã để lại một vết nhơ lớn qua việc rước voi về giày mồ, thì ngày nay, dân tộc Việt Nam lại phải đau lòng chứng kiến sự kiện đất đai của tổ tiên bị bọn buôn dân bán nước cắt xén dâng lên cho ngoại bang một cách nhục nhã. Nhắc đến điều nầy, ai trong chúng ta, những người thức thời và còn tinh thần quốc sỉ, quốc nhục, hẳn không khỏi bất mãn khi thấy thái độ tôn vinh ca ngợi kẻ cầm đầu đạo binh hùng hậu tiến tới tàn phá biên giới miền Bắc theo một tài liệu do nhà xuất bản Văn Học (Hà Nội) phát hành. Nhưng chưa hết, trên trang bìa sau của cuốn sách, còn trịnh trọng ca ngợi kẻ thù đã xâm lược, giết hại đồng bào của mình qua hình ảnh người lính Trung Hoa “anh hùng”.

- Hành động xâm lăng nầy đã gây tử vong không ít cho cả đôi bên từ 60 đến 120 ngàn người (cả hai bên đều giữ bí mật cho nên con số chỉ được ước tính qua các nguồn tin ngoại quốc mà thôi). Ai không cảm thấy bất nhẫn trước “đống xương vô định đã cao bằng đầu” như thế? Nếu ngày xưa bọn xâm lược Bắc phương (giặc Minh) trong khi xâm lấn nước ta bị lên án trong Bình Ngô Đại Cáo là “độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội; nhơ bẩn thay, nước biển không rửa sạch mùi” thì ngày nay, lại chính nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản đã vừa để lại vết nhơ tương tự.

Thêm nữa, nghĩa địa chôn cất kẻ ngoại xâm lại có bia dựng đầy nhân nghĩa theo kiểu nhân nghĩa bà Tú Đễ là “Nghĩa trang Liệt sĩ Trung-Việt”. Hiện nay, có trên 40 nghĩa trang “Ghi ơn liệt sĩ Trung Quốc” nằm rải rác ở miền Bắc; mộ bia và cổng vào được ghi bằng chữ Hán và Việt, đôi khi hoàn toàn bằng chữ Hán.

Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước của dân tộc lại bị giáng cấp như hiện tại do hai hành động điển hình trên của lãnh đạo VN cộng sản.

Tuy nhiên, cũng chính hai sự kiện nổi bật trên khiến cho người dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội đều thấm thía cái điêu linh của đất nước trước thái độ đê hèn, khiếp nhược, thần phục ngoại bang như hiện nay. Đồng thời, ta có thể hình dung được âm mưu tiến chiếm Việt Nam của Trung Cộng qua những diễn tiến chính trị trước mắt. Trong một bài viết vào tháng vừa qua dưới tựa đề “Trung Quốc: Những mắc xích tiến chiếm Việt Nam”, người viết có nêu lên 7 điểm thể hiện lộ trình cũng như những suy tính của TQ trong công cuộc thôn tính Việt Nam.

Những nhận định tiếp theo đây làm rõ nét thêm các âm mưu trên qua các thông tin vừa được cập nhựt.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Quân Sử Việt Nam (Top)