Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

TỔNG QUÁT: Vài hàng về Trường Sa

...

Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, đảo Thái Bình bị quân đội Nhật chiếm đóng. Khi Nhật Bản đầu hàng, Tưởng giới Thạch được phân công theo Hội Nghị Postdam vào Bắc Việt (trên vĩ tuyến 16) để giải giới quân đội Nhật. Lợi dụng cơ hội này, quân đội của Tưởng chiếm đảo Thái Bình từ tay quân đội Nhật, dù đảo này nằm sâu mãi phía Nam, tại vĩ tuyến 10.24’ Bắc của quần đảo Trường Sa. Nhiệm vụ của Tưởng giới Thạch chỉ là tiếp thu và giải giới quân đội Nhật trên vĩ tuyến 16 mà thôi. Không có quyền chiếm đảo mà nhất là đảo này lại nằm mãi phía Nam, thuộc quyền giải giới quân đội Nhật của Anh quốc. Từ khi Tưởng bị Mao đánh bại, chạy ra Đài loan và Tưởng tiếp tục chiếm giữ đảo này.

Vậy, việc chiếm cứ và nay quản trị đảo Thái Bình là hành vi bất hợp pháp.

Đây là đảo lớn nhất. Có đài khí tượng, radio, hải đăng và sân bay (cũ) dài 2 km. 20 tháng 11, 2007: Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông cáo trong đó có đoạn: “Về mặt lịch sử và địa lý, Trường Sa là lãnh thổ truyền thống của Đài Loan. Chủ quyền và quyền hạn trên các hòn đảo ở đây là không thể tranh cãi”.Tuyên bố cũng cho biết rằng Đài Loan đã triển khai lính tới đảo Taiping (Thái Bình) nhiều năm nay và đã xây một đường băng nhằm vận chuyển các nhu yếu phẩm tới đây. Hãng tin DPA trích lời các nghị sĩ đối lập Đài Loan cho biết, đường băng được mở rộng trên đảo Thái Bình nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của người đứng đầu chính quyền Trần Thủy Biển tới đảo này, trước khi nhiệm kỳ hai của ông này kết thúc vào tháng Năm năm 2008. Manila Times: hôm 28/6, ông Donald Lee, Đại diện Đài Loan tại Manila nói: "Trên đảo Thái Bình có hơn 200 lính tuần duyên và một đường băng mới".

Taiwan President Chen Shui-bian (2nd L) looks at a memorial during a visit to the Spratly islands.
(AFP/Military News leader visits disputed Spratly islands.
AFP Feb.7, 08

Taiwan President Chen Shui-bian (2nd L) looked at a memorial during a visit to the Spratly islands on Saturday, visited the Spratly islands, oversaw the opening ceremony of a newly-built runway (1,150-metre- long or 3,800-feet, completed in last Dec.). Speaking at the ceremony, Chen proposed a "Spratly Initiative" calling for a peaceful solution to the disputed claims of the group and promoting marine conservation in the region. "Facing the complicated and sensitive territorial and sovereignty disputes in the South China Sea, Taiwan urges the countries involved to peacefully resolve the issues". Chen left Taipei early Saturday on his presidential jet to a base in Taiwan's south where he took an air force C-130 transport plane to the Spratlys in a clandestine test flight. The Philippines on Saturday expressed "serious concern" over Chen's trip.

Cũng theo bản tin trên, hải quân Đài Loan đã gởi khu trục hạm Kidd-class đến vùng biển này để bảo vệ cho Tổng thống Trần Thủy Biển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)