Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

TỔNG QUÁT: Vài hàng về Trường Sa

...

C. HÌNH ẢNH MỘT SỐ KIẾN TRÚC QUÂN SỰ

...

THỀM LỤC ĐỊA NỚI RỘNG
OUTER LIMIT OF CONTINENTAL SELF, May 7, 09

outer limit of continental self

Xin xem phụ lục.

D. CHÚ GIẢI:

TSBD 30 Căn cứ Tam Á. Có 2 phần:

Phần dành cho tầu ngầm nguyên tử với cửa vào căn cứ trong hầm nằm sâu phía trong núi. Jane’s Defence 24 tháng 4 năm 2008: Tam Á (Sanya Naval Base) được gọi là căn cứ bí mật Tam Á, vì từ gần năm năm qua, TC đã xây căn cứ này một cách bí mật.

Tháng tư vừa qua, Jane’s Intelligence Review có tường thuật về căn cứ này. Giới tình báo đã phát hiện căn cứ ấy, cho biết rằng ở bên trong có thể chứa được 20 tầu ngầm nguyên tử loại 094 thế hệ 2. Cũng cho biết rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy có một số đường hầm và lối vào cho tầu ngầm. Loại tầu ngầm này được trang bị hỏa tiễn tầm xa. Mỗi hỏa tiễn được trang bị nhiểu đầu đạn nguyên tử. Hình ảnh vệ tinh vào đầu năm nay đã thấy một chiếc 094 xuất hiện tại căn cứ này. TC hiện có 5 chiếc 094. Và Bộ Quốc Phòng Mỹ tiên đoán rằng trong vòng 5 năm nữa TC sẽ có thêm 5 chiếc.

Ngoài ra, theo Tạp chí The Australian, 20 tháng 4 nằm 2008: Nhiều tàu ngầm của Trung Cộng có trang bị hỏa tiễn chống tàu chiến Yingji-8 có thể phóng được cả khi đang lặn dưới mặt nước, bắn hàng không mẫu hạm di chuyển trên mặt nước. Vụ chiếc tàu Song S20, đóng ở Vũ Hán, có động cơ diesel rất im tiếng của Đức, khó bị khám phá, đột nhiên xuất hiện giữa hạm đội Hoa Kỳ không xa đảo Okinawa của Nhật 18 tháng trước (tháng 4, 2007) cho thấy khả năng của tàu ngầm Trung Cộng.

submarine china

Song class submarine

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)