Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

TỔNG QUÁT: Vài hàng về Trường Sa

...

Mischief Reef is part of the Spratly Islands. Mischief Reef was discovered by Henry Spratly in 1791 and named by the German Sailor Heribert Mischief, one of his crew. China has sent naval vessels into the area and has constructed crude buildings on some of the islands. Beijing maintains that the shacks are there solely to serve Chinese fishing boats. Manila describes the buildings as “military-type” structures. According to reconnaissance photos by the Philippine Air Force, these structures do not look like fishermen’s sanctuaries. They seem to have radar systems which are not normally associated with the protection of fishermen.

Itu Aba Island is used by Taiwan, ROC fishermen as a rest stop. Itu Aba Island is located at the northwest end of the northern part of the Spratly Archipelago near the Cheng Ho Reefs (Tizard Bank). In 1938 the Indochina Meteorological Service set up a weather station on Itu-Aba Island which remained under French control from 1938 to 1941. When World War II erupted in 1941 Japan took control of said weather station.

On 08 June 1956 Taiwan sent troops to occupy Thai Binh Island (Itu Aba - Peace Island), the largest island in the Spratlys. Vietnam claims that “as late as December 1973, the Far Eastern Economic Review of Hongkong reported that a marker still stood there with the inscription: ‘France - Ile Itu Aba et Dependences

- 10 Aout 1933.” The northwestern part of the Tizard Bank consists of Itu Aba in the west, Center Cay in the center, and on the east side Sand Cay, all claimed by Taiwan since 1955. Since the end of World War Two, the ROC navy has guarded the island for over fifty years; they have a major responsibility to ensure the security of the South China Sea. A Taiwan, ROC garrison is stationed on Itu Aba on a permanent basis, making the building of roads and military installations an important task. As a result, the island now has well-built roads, and the soldiers keep it as clean as a wellkept park.

-Ngày 30 tháng 3, 1939 Nhật quyết định đặt quần đảo Trường Sa dưới quyền kiểm soát của Nhật vì lý do tại đây đã “thiếu một chính quyền hành chánh địa phương, nên đã làm thiệt hại đến quyền lợi của Nhật Bản.” Vào ngày 21 tháng 4, 1939, Đại sứ Pháp tại Đông kinh phản kháng. Trong thế chiến II, Nhật đã đóng quân trên hai quần đảo này cho tới khi đầu hàng quân đội đồng minh. Bản Thông Cáo Cairo ngày 26 tháng 11, 1943 và được xác nhận trong Hội Nghị thượng đỉnh Postdam, 1945 liên quan đến việc tước bỏ quyền hành của Nhật trên các đảo ở Thái Bình Dương mà nước này đã cưỡng đoạt hay chiếm đóng. Tại Hội Nghị Hòa Bình San Francisco 1951, Nhật Bản chính thức từ bỏ chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau khi Nhật đầu hàng, thì việc giải giới quân đội Nhật được thực hiện, ở Bắc vĩ tuyến 16, do Trung Hoa và phía Nam Vĩ tuyến 16 do Anh Cát lợi phụ trách. Bắt đầu từ 9 tháng 9, 1945 quân đội Trung Hoa với Lư Hán tiến vào Hà Nội lo việc giải giới; và chấm dứt nhiệm vụ vào cuối tháng 8 năm 46 khi quân đội Trung Hoa rút theo một thỏa ước trong đó Trung Hoa chuyển quyền hành giải giới cho Pháp phụ trách.

Vùng quần đảo Trường Sa, có hơn 300 đảo, gồm cả các bãi đá ngầm. Đa số là đảo nhỏ. Về đảo Thái Bình ( hay Itu Aba) nay do Đài Loan chiếm đóng, Chính quyền Pháp thụ đắc quyền làm chủ đảo này từ ngày 10 tháng 4 năm 1933. Cùng thời gian đó, Pháp làm chủ nhiều đảo khác trong vùng Trường Sa.

Tuy nhiên, từ 29 tháng 10 năm 1946 cho đến tháng 1 năm sau (1947) quân đội của Tưởng giới Thạch đưa 4 chiến hạm đến chiếm đóng nhiều đảo cùa Trường Sa. Chúng hoàn tất công tác chiếm đóng đảo Thái Bình trong tháng 12 năm 1946.

Sau khi bị đánh đuổi ra Đài Loan, Trung Hoa Quốc Dân Đảng rút quân khỏi các đảo của Hoàng Sa và Trường Sa mà chúng đã xâm chiếm trước đây, và chỉ còn giữ đảo Thái Bình.

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)