Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

B. HÌNH ẢNH CÁC KIẾN TRÚC QUÂN SỰ TRÊN HOÀNG SA

...

-Ngày 26 tháng 9, 09, 17 thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi với 200 ngư dân đánh cá trên vùng Quần Đảo Hoàng Sa. Vào buổi chiều, họ được tin là có bão lớn thổi đến vùng này. Họ chạy vội vào đảo Hữu Nhật để lánh nạn. Vào đến gần bờ, hai thuyền đầu tiên bị lính TC trên đảo bắn. Họ phải chạy ra. Các thuyền khác không dám lại gần và tất cả phải thả neo ở ngoài khơi, trong khi đó các tàu của Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Hoa được phép vào một cách an toàn. Ngày hôm sau, gió thổi mạnh và sóng lên cao. Họ sợ bị cuốn trôi đi mất, tất cả các thuyền dương cờ trắng chạy ùa vào bờ, với hi vọng rằng họ được sống sót, dù có thể có người bị lính TC bắn chết. Cuối cùng, tất cả được an toàn trong hải cảng của TC (Chú thích: hải cảng đây là đảo Hữu Nhật (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) do Trung cộng chiếm đóng trái phép chứ không có hải cảng nào của Trung cộng trong vùng biển Việt Nam - Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu bổ túc) và ở đó 3 đêm.

Vào sáng ngày 30 tháng 9, khi trời đã êm, biển đã lặng, trong khi họ chuẩn bị ra khơi, hàng chục lính TC ập đến, kẻ thì cầm súng, kẻ cầm búa, nhẩy xuống từng ngư thuyền Việt nam. Trong một thuyền của ông Dương văn Thọ, lính TC chĩa mũi súng vào ông ta và từng người một trong thủy thủ đoàn.

Ô. Lê Du và người con trai bị đánh vào mặt. Một vài người quì xuống, hai cánh tay dơ lên xin hàng. Người khác thì van xin tha tội.

Trên thuyền này, không ai bị đánh đập, có lẽ , theo lời giải thich của một ngư dân trên thuyền là có sự hiện diện của một viên sĩ quan. Tuy nhiên, tất cả mọi tư trang và dụng cụ, kể cả máy móc truyền tin, và 1 tấn cá đều bị vội vã cướp đoạt hết. Ông Thọ xin lại máy định vị (GPS), vì không có máy này, thì ở ngoài khơi, không biết đường mà đi, Tuy nhiên, họ không trả lại.

Trong một thuyền khác của ông Lê Du, ông Lê Du và người con trai, cả hai người bị đánh tàn nhẫn. Cả 2 người bị tra khảo để tìm xem máy điện thoại di động và các dụng cụ khác dấu ở đâu. Bị tra tấn nhiều, người con không chịu nổi và chỉ chỗ dấu là trong thùng đựng gạo. Anh này lại bị đánh vì tội nói dối và đã không khai, trong khi đó các lính khác của TC tìm tòi và lục lọi các đồ tư trang. Mặt của hai cha con ông Lê Dư bị sưng và máu chảy ra từ trong mắt của người con trai. Tất cả đồ đạc của cải đều bị cướp sạch.

Xác chết một ngư dân được đồng nghiệp chở vào đất liền.

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)