Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

B. HÌNH ẢNH CÁC KIẾN TRÚC QUÂN SỰ TRÊN HOÀNG SA

...

Theo báo cáo của những năm kế tiếp sau khi trận hải chiến xảy ra, TC huy động 11 chiến hạm đến vùng Hoàng Sa. Về sau, người ta biết đuợc rằng TC hy động tổng số 42 tàu, thuyền gồm cả các phương tiện
khác cho chiến trường này.

Về phía Hải quân VNCH, kho đạn của HQ 10 bị trúng đạn, phải rút ra ngoài, rồi bị chìm, Hải quân Thiếu tá Ngụy văn Thà, hạm trưởng, bị thương, nhưng từ chối xuống xuồng đào thoát, và chết theo tàu. Hải quân Đại Úy Nguyễn thành Trí, Hạm phó, bị thương, sau đó bị chết trên xuồng khi rút lui. HQ 4 bị trở ngại tác xạ, phải rút ra ngoài để sửa chửa. Hỏa lực mạnh nhất của hải đoàn tác chiến này là khẩu đại pháo 76.2 ly, bắn tự động, 60 viên/phút. Nếu không, tổn thất của hải quân TC sẽ không lường được. Sau 15 phút giao tranh, HQ 16 báo cáo bị đạn lạc do lực lượng bạn bắn phải, mất điện, tàu bị nghiêng và phải rút lui.

Sau 30 phút chiến đấu, toàn bộ lực lượng hải quân VNCH phải rút lui khỏi vùng giao tranh. Tổn thất về nhân mạng là 74 chiến sĩ h sinh và 42 người đổ bộ trên đảo bị bắt làm tù binh. Danh sách chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa đính kèm trong Phục Lục III, ở dưới.

Tham chiếu:

- Bùi ngọc Nở, “Trận Hải Chiến Hoàng Sa” Thời Luận, 1 tháng 7, 2004.

Ông Bùi ngọc Nở nguyên là Trung Úy Hải Quân, xử lý thường vụ, Trưởng Khối Hành Quân, Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng, HQ 5, hiện diện trên HQ 5 tham dự trận Hoàng Sa 1974.

- Vương thế Tuấn, Hải chiến Hoàng Sa 1, 2.

- Vũ hữu San và Trần đỗ Cẩm, “Hải Chiến Hoàng Sa

HSBD-20I Đảo Hữu Nhật: TC Bắn ngư dân Việt khi vào trú bão, cướp của, đánh đập. Tại vùng quần đảo Hoàng Sa, trong tháng 5 và 7 năm 2009, TC Đâm Chìm Ngư Thuyền Việt: cấm họ hành nghề.

- Ngày 19 tháng 5, 09, một “tàu lạ” (danh từ được báo chí VC dùng, không dám nói là tàu TC) đâm chìm một thuyền, có số ký danh là Qng-95348 tại vùng Hoàng Sa. Tất cả 26 ngư dân bị văng xuống biển và tàu lạ đó sau khi hoàn tất công tác, rời bỏ nơi xảy ra biến cố này, không cứu giúp nạn nhân. Họ phải bám vào phao hay bất cứ vật gì để tự cứu. May thay, các ngư thuyền khác hành nghề gần đó đã cứu họ.

- Ngày 16 tháng 7, 09 lại có một “tàu lạ” đâm vào một ngư thuyền có số ký danh là Qng2203 của một ngư dân khác của Quảng ngãi, cũng tại Hoàng Sa. Tất cả 9 ngư dân được đồng nghiệp cứu thoát chết, tuy nhiên 7 người bị thương.

Mục đích dĩ nhiên là cảnh cáo ngư dân Việt đã hành nghề “trái phép” trong “lãnh hải” của TC.

Hành động này làm cho “lãnh hải của TC’ sẽ dần dần tuyệt đối thuộc chủ quyền TC, không cho bất cứ ai không phải là dân TC tới vùng đất mà chúng đã chiếm. Và trong tương lai, khi mà dân Việt trở thành dân TC mới được tự do ra khơi và sẽ được hải quân TC bảo vệ.

Đánh Đập, Cướp Bóc, kể cả Giết Ngư Dân Việt, Ngăn Cản Không Cho Họ Trú Bão tại đảo Hữu Nhật:

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)