Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

B. HÌNH ẢNH CÁC KIẾN TRÚC QUÂN SỰ TRÊN HOÀNG SA

...

HSBD. 20: Đảo Phú Lâm (Woody), khu Tuyên Đức trên quần đảo Hoàng Sa.

Khi chiếm đảo này, quân Tưởng Giới Thạch biến đảo này thành căn cứ lớn: làm đường cho xe hơi chạy, xây một công sự gồm 5 dãy nhà 6 căn, 4 dãy 2 căn và 2 cột ăng ten cao 12m. Họ xây cất thêm 50 cơ sở và một cầu tầu dài 100m. Cùng lúc chiến tranh Pháp Việt bùng nổ ở Hà Nội, Pháp phản đối việc Tưởng chiếm đóng này. D’Argenlieu đưa tàu chiến Tonkinois định chiếm lại, thấy có 3 sĩ quan và 60 lính trên đảo. Nhóm này kêu cứu, Chính phủ Tưởng ở Nam Kinh phản đối Pháp. Pháp không chiếm lại.

Sau khi Trung Cộng kiểm soát lục địa năm 1949, TC cũng chiếm vài đảo khác trên quần đảo này, gồm cả Phú Lâm, trừ một đảo có tên là Hoàng Sa (Pattle), lúc đó còn thuộc chính quyền Pháp. Đảo này sau đó trao lại cho Quốc Gia Việt Nam.

Tạp chí Jane’s Defence 24 tháng 4, 08: Có nói đến việc TC tăng cường xây cất ở Hoàng Sa. Cuối thập niên 1990, TC được nói đã có một đường bay, nới dài đến 2600 mét ở đảo Phú Lâm cho phi cơ ném bom lên xuống. Các ảnh vệ tinh mới đây cho thấy TC đã có thêm một cầu cảng 350 mét ở đảo này để đón tàu chiến và các tháp sử dụng cho thông tin vệ tinh và radar. Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cũng nói TC duy trì căn cứ thu thập tin tình báo ở đảo Rocky, còn gọi là đảo Bắc, phía Bắc của Woody. Phú Lâm có diện tích là 1.32 km2

Hình thứ 2: Có thấy 2 trạm tiền tiêu, 5 chiến hạm và một tàu lớn, một tầu chở dầu, sân bay trực thăng, và đường sá, cây cối, nhà cửa cho quân trú phòng.

Hình thứ 3: một tầu chiến và cầu cảng cho hải quân

HSBD 20 Về đảo Phú Lâm, theo tác giả SHIGEO HIRAMATSU, “China’s Advances in the South China Sea: Strategies and Objectives”, Asia-Pacific Review, Vol. 8, No. 1, 2001:

- We later received information that ten F7 Fighters were permanently stationed at that airfield. Recently, I had the opportunity to view aerial photographs of this runway taken from an airplane. Four hangars could be clearly identified in the photographs, which would provide more than enough room for an entire squadron (at least 20 aircrafts) to be stationed there. All kinds of aircraft could take off and land on the runway, including SU27 fighters, which China used to procure from Russia and now produces at home under license. A variety of facilities have appeared on the island over the last few years, including new buildings that resemble military barracks, purification systems for converting sea-water into fresh water, orchards, and pig and poultry farms. In 1999, it was reported that they had also built equipment for collecting storm water in gutters on both sides of a runaway, and for purifying and storing it in underground tanks. It is no easy task even to replenish supplies on such a small island, one that is 300 kilometers from Hainan Island and twice that distance from the Chinese mainland. This makes the island completely impractical as a base for large-scale military operations, but it is invaluable for conflicts of a smaller scale, or for patrols, exercises, and civilian activities such as fishing. China’s desire to exert influence over the Spratly Islands, which are so far from the mainland, must also be taken into account. While China’s marine transport capabilities and engineering skills may be inferior to those of Japan, they have still reached a considerably high level, given that China was building a military base on six reefs in the Spratly Islands at almost the same time that it was building the runway on Yongxing Island.

HSBD. 20A: Hình Đảo Đá hay Đảo Hòn Tháp (Rocky) thuộc Khu Tuyên Đức: có 7 hầm phi đạn, 2 hầm súng điện quang.

Ngoài ra, TC đã xây thêm một cảng mới trên đảo Tri Tôn, nằm về phía Nam của quần đảo, thuộc nhóm Nguyệt Thiềm (HSBD 23a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)