Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

A. TỔNG QUÁT: Vài hàng về Hoàng Sa.

..

no made in china

Tầu hải quân và lính hải quân TC trên Hoàng Sa

Hình BBC: Lính thủy quân lục chiến TC trên Hoàng Sa.

BBC.27 tháng 8, 07: TC bắt đầu khai thác du lịch Hoàng Sa

Báo tiếng Anh của đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ China Daily, hôm 10/8 /08 đưa tin về kế hoạch khai thác du lịch Hoàng Sa của giới chức đặc khu Hải Nam, vừa được chính phủ Bắc Kinh thông qua. Một phóng viên Trung Quốc được trích lời viết trong bản tin mô tả “cảnh vật trên Hoàng Sa còn đẹp hơn Hải Nam”. “Nước trong đến nỗi nhìn thấy cá bơi 10m dưới mặt nước. Cây cỏ mọc khắp nơi, có nhiều loại chim hiếm không thấy ở đâu.”

XX

HOẠT ĐỘNG XÁC NHẬN CHỦ QUYỀN TRÊN TOÀN VÙNG QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

TC loan báo cấm ngư dân Việt nam đánh cá tư ngày 16 tháng 5 cho đến 1 tháng 8 , 2009 để bảo vệ tài nguyên của biển. từ vĩ tuyến 12 trở lên đền vùng Biển Quảng Đông.

-Vào ngày 16 tháng 6 năm 2009, hải quân TC bắt 2 thuyền đánh cá Việt nam tại vùng Hoàng Sa. Trên mỗi ngư thuyền , có 12 ngư dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi; họ đang hành nghề gần đảo Lincoln. Một tàu hải quân TC, mang số đăng ký là 309 bất thình lình xuất hiện gần các ngư thuyền ấy. Lính hải quân TC nhảy xuống ngư thuyền này, buộc thuyền của họ, rồi kéo về đảo Phú Lâm. Ngày hôm sau, một thuyền thứ 3 bị bắt và cũng được đưa vào đảo Phú Lâm.

- Đến ngày 21 tháng 6, tất cả thuyển trưởng của các ngư thuyền này bị buộc phải ký vào biên bản viết bằng chữ Tàu, kết tội rằng họ đã xâm phạm lãnh thổ TC và phạt US$31,000.00. Ngày 25 tháng 6, 25 ngư dân được thả ra với lời nhắn phải mang nộp tiền phạt và những người còn lại sẽ được tha về.

Biên bản phạt tiền

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)