Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC

...

B) Vài chi tiết:

- Cảng Đà Nẵng cũng đã cho thuê dài hạn.

- Lạng Sơn: 63.000ha. Địa điểm đầu tư thực hiện dự án: tại 49 xã thuộc 7 huyện: Văn Quan, Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Đình Lập; Công ty Invov Green thuê.

- Nghe An: cho thuê tại các huyện :Tuong Duong, Quy Chau and Quy Hop. Họ xâyhàng rào làm khu phòng thủ. ( they formed a protective “national fence.”)

- Tại Đồ Sơn. “họ cho đóng những cột mốc to như cột mốc biên giới và không cho người Việt vào đó. Cận vệ của tôi tiếp cận xin vào họ cũng không cho, đến khi tôi trực tiếp xuống xe, làm căng quá mới vào được.” Tướng Đồng Sỹ Nguyên kể lại.

Hong Kong-based Innov Green Corporatio đã làm chủ 349,000 hectares trong 6 tỉnh.

Chú thích Bản Đồ cho thuê rừng: 1) Núí rừng như ở Nghệ, Tĩnh, Bình rồi Bình Định v.v. là nơi vua Lê Lợi lập căn cứ kháng chiến trong 10 năm để đánh đuổi giặc Tàu nay đã dành cho giặc, thì không còn chỗ trú thân của kháng chiến quân nữa.

2). Việt nam bị cắt ra làm 4 mảnh, không còn tiếp ứng cho nhau, khi cần phải bảo vệ. Mảnh 1 Bắc Việt: Ranh giới (bị cắt) ở bị cắt ở các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình

Mảnh 2: Bắc Trung Phần, bị cắt ở Kontum xuống Quảng Nam Đà Nẵng.

Mảnh 3 vã 4: Lâm Đồng xuống Bình Dương ( chia Nam Việt nam làm 2 phần)

LƯỢC ĐỒ VỊ TRÍ CHIẾN KHU NAM ĐÀN và CHIẾN KHU CẦN VƯƠNG

maps of thanh hóa, nghệ an, hà tĩnh

Lược đồ và tài liệu do nhà nghiên cứu Hà học Lập vẽ và cung cấp về chiến khu Nam Đàn, tại Nghệ an của Bình Định Vương Lê Lợi thiết lập làm căn cứ địa tại Nghệ An để đánh quân Minh (1424) trong thời gian kháng chiến chống giặc Tàu đô hộ toàn cõi Việt nam trong 10 năm (1418-1427) Bắc thuộc, và chiến khu (1893-1895) của phong trào Cần Vương do nhà cách mạng Phan đình Phùng thiết lập chống thực dân Pháp tại Hà Tĩnh.

Màu xám là 99 ngọn núi Hồng Lĩnh. Toàn khu vực của hai căn cứ này là vùng núi non hiểm trở nay được Đảng CSVN giao cho Tàu sử dụng làm khu đất trồng rừng trong vòng 50 năm. Liệu kháng chiến quân VN có còn chỗ trú thân trong cuộc kháng chiến sau này khi nổi dậy?

Kế hoạch cho thuê rừng dài hạn, như trong bản đồ, làm cho lãnh thổ nước Việt bị phân chia ra làm 4 mảnh và trên mỗi mảnh có các căn cứ địa của đạo quân thứ 5 của Trung Cộng để trở thành các Tổng Hành Dinh địa phương từ đó người ta nghĩ tới các toán quân xâm lược Bắc Kinh xuất phát để tiêu diệt các cuộc nổi dậy của nhân dân Việt nam sau khi Bắc phương đã thiết lập nền cai trị để đô hộ xứ này.

Một Câu Trả Lời về Lý Do cho Thuê Rừng/Đất Dài Hạn:
“… chúng ta chẳng phải làm gì cả mà lại có tiền thu được từ việc cho thuê đất và từ các dịch vụ kinh doanh của họ thì sướng quá chứ còn kêu ca, thắc mắc cái gì. Thành phố chỉ cho thuê có 50 năm chứ có bán đâu mà sợ mất Nước!” NH, Thư gửi Đồng sỹ Nguyên và Nguyễn trọng Vĩnh.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)