Lịch Sử Của Việt Nam

- HS TS VN -

Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210

Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC

L. Dự án Bauxite Tây Nguyên

...

Quan điểm của Nguyễn Tấn Dũng thông qua Bộ Chính trị

...

Theo những chuyên gia có nghiệp vụ chuyên môn cho biết, để lấy được phần đất hay đá có chất Bauxite người ta phải lấy đi lớp đất có thể trồng trọt được ở phía trên đưa sang một bên, sau đó mới bắt đầu khai thác và đưa lớp đất hay đá có chất Bauxitee vào nhà máy để chế biến chế thành chất Alumina rồi từ Alumina mới luyện thành Aluminium (nhôm ròng). Trung bình cứ hai tấn Bauxite thì biến chế được một tấn Alumin, và cứ 2 tấn Alumina thì làm ra một tấn Aluminium. Theo hợp đồng thì việc khai thác mỏ Beauxit ở Đắc Nông chỉ chế biến từ quặng Bauxite ra Alumina rồi bán ra cho nước ngoài chứ không phải luyện Aluminium để sử dụng cho kỹ nghệ hoặc bán với giá cao. Hiện nay, giá một tấn Alumina trên thị trường là 370 USD. Quá trình biến chế từ Bauxite đến Alumina ngoài việc sử dụng một lượng điện năng rất lớn cho tất cả những công đoạn nó còn phải sử dụng rất nhiều nước cho mỗi một công đoạn cùng với những hóa chất cần thiết để luyện kim, lẽ dĩ nhiên sau đó sẽ thải ra một lượng nước mang theo những chất độc hoá học trong đó có cả chất Bùn Đỏ cực kỳ độc hại gây ô nhiễm đất và nước.

Có một điều quan trọng hơn cả vẫn là vấn đề an ninh quốc phòng vì nhà cầm quyền CSVN đã vì quyền lợi đảng phái và cá nhân mà cam tâm đưa cả một mưu đồ “bành trướng” vào ngay vùng huyệt đạo của đất nước để khai thác. Nghĩa là an ninh quốc gia sẽ thường trực lâm nguy vì để Trung Cộng vào được Tây Nguyên.

Hãy thử đặt một số vần đề với nhà cầm quyền CSVN về việc để cho Trung Quốc khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên.

- Tại sao TQ nhất quyết dành cho được quyền khai thác quặng?

- Việc khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên thực tế có đem đến nguồn lợi kinh tế đáng kể cho người dân Việt Nam hay không? Hay đảng CSVN chỉ nghe theo sự mua chuộc của Trung Quốc để hợp thức hoá sự hiện diện của họ ở Tây Nguyên Việt Nam?

- Tại sao BCT/CSVN đã bất chấp dư luận quần chúng, bất chấp cả những phân tích của các nhà khoa học cũng như những tiếng nói phản kháng của những người đã từng giữ chức vụ cao trong đảng trong việc giao cho TQ khai thác quặng Bauxite?

- Phải chăng việc khai thác Bauxite của TQ ở Tây Nguyên chỉ là phần nổi của một tảng băng mà phần chìm mới là phần để khai thác.

………………

Bản báo cáo của Thiếu Tướng Công an Lê văn Cương
Lê Văn Cương
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009
Viện Chiến lược và Khoa học Công an

VỀ DỰ ÁN KHAI THÁC CHẾ BIẾN BAUXITE Ở DAK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG CỦA TKV

Sau khi dự các cuộc hội thảo khoa học do VUSTA và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức và khảo sát các cơ sở khai thác, chế biến Bauxite ở Dak Nông, Lâm Đồng, tôi có một số ý kiến (bước đầu) như sau:

1. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên do TKV làm chủ đầu tư là không hiệu quả về kinh tế, bởi lẽ:

Trong dự án TKV trình Thủ tướng Chính phủ có mấy vấn đề:

1. Một là, TKV chưa tính đến, hoặc tính chưa hết, chưa đủ các chi phí chắc chắn sẽ phát sinh như: vấn đề vận chuyển quặng, bán thành phẩm, hóa chất phục vụ khai thác, chế biến và xuất khẩu (trên quãng đường khoảng 250km), chi phí sử dụng điện, nước....

2. Hai là, Trung Quốc sẽ chuyển công nghệ lạc hậu sang Việt Nam (Trung Quốc có công nghệ tiên tiến hoặc có thể mua công nghệ tiên tiến của các nước phát triển, nhưng họ không chuyển choViệt Nam).

3. Ba là, việc TKV chọn Trung Quốc là đối tác duy nhất bao tiêu sản phẩm là hết sức rủi ro, nguy hiểm. Tôi không rõ TKV không biết, hay biết mà cố tình không báo cáo đầy đủ? Tôi tin là có cả hai.

Còn nhiều vấn đề khác, nhưng với 3 vấn đề trên có thể đưa ra dự báo: chỉ riêng về mặt kinh tế, dự án khai thác, chế biến Bauxite của TKV ở Tây Nguyên chắc chắn không có hiệu quả, thậm chí có thể lổ lớn.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210Quân Sử Việt Nam (Top)