Lịch Sử Của Việt Nam

Cuộc Chiến Tranh Hồ chí minh Đánh Dân Tộc Việt Nam Tập 1

lịch sử việt nam, đảng cộng sản việt nam, hồ chí minh

(tái bản có sửa chữa)

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam 07-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

CHƯƠNG 7

HỒ CHI MINH, CON VẸT CỦA STALIN

...

Stalin chửi Trotsky, Hồ Chí Minh lặp lại

Nhưng sự hợp tác thân hữu giữa hai phe Tam Tứ ở miền Nam đất Việt không kéo dài được lâu. Sự tan rã đó lại bắt nguồn từ Mạc Tư Khoa vì sau Đại hội 7 của Liên Xô năm 1935, Stalin quyết định triệt hạ cho bằng được Trotsky và các đồng chí Đệ tứ của ông. Trong quyển hồi ký chính trị Mặt thật, tác giả Bùi Tín trích dẫn bài viết của Stalin đăng trên báo Sự thật Pravda ở Mạc Tư Khoa ngày 14-3-1937 như sau (Mặt thật, trang 113):

“Chủ nghĩa Trốt-kýt dùng phương pháp đấu tranh hèn hạ nhất, nhơ bẩn nhất, khốn nạn nhất. Nấp trong bóng tối, đàn chó Trốt-kýt tụ tập những kẻ không còn tính người, sẵn sàng gây mọi tội ác… Khủng bố cá nhân là phương pháp hành động của đàn chó săn Trốt-kýt”.

Đó là những lời Stalin chửi rủa nhóm Đệ tứ Trotskist từ Mạc Tư Khoa năm 1937. Đến năm 1939, Hồ Chí Minh ở Hoa Nam cũng đã viết lại những lời chửi rủa như trên vào trong ba bức thư gởi về Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Hai nhà tranh đấu kiệt xuất cho Tự do, Dân chủ, và Dân quyền là Bùi Tín và Nguyễn Minh Cần đã tham khảo ba bức thư đó trong Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3, trang 97-100). Tác giả Nguyễn Minh Cần đã viết trong quyển Đảng Cộng sản Việt Nam (trang 97) như sau:

“Nổi bật là những lời rất mạnh của Nguyễn Ái Quốc chống chủ nghĩa Trotsky và những người Trotskistes, ông buộc cho họ tội phản bội, gián điệp, tay sai đế quốc, hoàn toàn rập khuôn lời lẽ của cơ quan tuyên truyền của Stalin. Có người cho rằng ông ta nghĩ như thế thật với lòng cuồng tín của một đồ đệ của Stalin, với lối lu loa, vu khống, sỉ nhục, thóa mạ họ một cách rất “Stalin”. Đọc lại ba bức thư ông viết cho Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1939, thấy đầy rẫy những lời chửi bới: “Chúng là một lũ bất lương” - “Những con chó săn của chủ nghĩa phát xít Nhật và phát xít quốc tế” - “Đàn chó Trotskistes” - “Những kẻ đầu trâu mặt ngựa” - “Những đứa không còn phẩm giá con người” - “Những tên sẵn sàng gây mọi tội ác” - “Kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ” - “Bọn phản bội và mật thám tồi tệ nhất”

Đọc lại những lời Hồ Chí Minh chửi bới những người Trotskist Việt Nam như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh… chúng ta quá ngỡ ngàng trước trận phun nhả ngôn từ vô cùng điêu ngoa, bẩn thỉu, và hèn hạ. Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Phan Văn Hùm, Thân thế & sự nghiệp cũng có nhận xét tương tự (trang 354):

“Đối với một người vốn đã hấp thụ văn hóa Đông phương Khổng Mạnh như ông Hồ Chí Minh, ngôn từ quá thô được xử dụng trong ba văn kiện kể trên quả là một bất ngờ khó hiểu được, ngoại trừ phải được coi như là một ngôn ngữ dịch từ các bản văn của Stalin.”

Thật vậy, những người bị Hồ Chí Minh chửi như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch… là những người tranh đấu chống Pháp không tỳ vết, đã nêu tấm gương yêu nước trong sáng làu làu cho Dân tộc và cho các thế hệ tương lai. Họ là những vị rất xứng đáng được Dân tộc ngưỡng mộ, tôn vinh, và noi gương. Bởi thế cho nên câu “sáng Đảng mà mù tình Dân tộc” áp dụng rất đúng với Con rối Hồ Chí Minh (“Con rối” chữ của Minh Võ và Dương Thu Hương). Hiển nhiên vì sáng Đảng nên BÁC đã quá mù tình Dân tộc. BÁC thật trọn vẹn là Con vẹt của Stalin. Đã cam tâm làm Con vẹt của Stalin, BÁC còn nhẫn tâm làm Cánh tay vươn dài của Stalin sát hại Dân tộc! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ BÁC CHỬI NĂM 1939, THÌ ĐẾN NĂM 1945 ĐỀU BỊ BÁC GIẾT SẠCH!

Sự thật về vụ án Moscow 1936-1938

Đây là chuyện Hồ Chí Minh đã tự mình vạch bộ mặt vô cùng ghê tởm của ông! Trong quyển Mặt thật, tác giả Bùi Tín cũng khảo sát về những lời chửi bới của Hồ Chí Minh như tác giả Nguyễn Minh Cần. Nhưng Bùi Tín còn trích thêm Lời khuyên của Hồ Chí Minh gởi về cho các đồng chí ở Việt Nam (trang 113): “Tôi khuyên ai chưa đọc thì nên tìm đọc Bản xử án bọn Trốt kýt ở Liên Xô và làm cho bạn bè cùng đọc. Nó sẽ giúp cho thấy bộ mặt đáng ghê tởm của chủ nghĩa Trốt ky và bọn Trốt kýt”.

Lời Khuyên tưởng rằng có thể dạy khôn, nhưng không ngờ Hồ Chí Minh đã xúi dại. Việc đời cứ lặp đi lặp lại y như lời người xưa diễn tả “Gậy ông đập lưng ông” và “Ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình”. Bây giờ, đi tìm chân lý trong lịch sử, chúng ta mới biết Stalin đã phản bội cuộc cách mạng và Bản án Moscow hiện nguyên hình là bức bình phong đầy man trá và tàn bạo do Stalin dàn dựng lên để sát hại những người cách mạng chân chính đối lập với ông. Cho nên Bản xử án Moscow đã vạch “bộ mặt vô cùng ghê tởm” không phải của Trotsky mà là của chính Stalin và Tập đoàn của ông trong đó có Hồ Chí Minh.

Nhắc lại lúc Stalin lên cầm quyền thì nền dân chủ trong Đảng đã bị hủy bỏ, Stalin càng trở nên độc tài thì sự chống đối càng quyết liệt. Cánh Tả đối lập thành hình do hàng ngàn đảng viên cùng lên tiếng chống đối việc hủy bỏ nền dân chủ Liên Xô, việc cưỡng bách tập thể hóa, kế hoạch ưu tiên phát triển kỹ nghệ (Một dẫn chứng: dùng võ lực tàn bạo tận thu thóc lúa của nông dân để xuất cảng 18 triệu tạ thóc lấy ngoại tệ nhập cảng máy móc, gây nên nạn đói giết chết 6 triệu nông dân), cùng sự hưởng đặc quyền đặc lợi của các Quan chức đỏ… Giáo sư Vadim Z. Rogovin, một sử gia chuyên về lịch sử nước Nga thời Liên Xô, có bài thuyết giảng tại Đại học Melbourne ngày 18-5-1996 về đề tài Cơn Đại khủng bố của Stalin: Nguyên nhân và hậu quả (Quyển Two lectures, ấn quán Labour Press Books, Sydney, 1996). Giáo sư Rogovin có đề cập đến Cương lĩnh Riutin (Riutin Platform), một bản văn 100 trang tương tự như Nhật ký Rồng rắn 88 trang của tướng Trần Độ. Riutin nguyên là đảng viên Bolshevik đã từng ủng hộ Stalin ở thập niên 20, cũng y như Cựu Trung tướng Trần Độ đã từng ủng hộ Hồ Chí Minh. Sau cùng vì nhận xét chính sách của Stalin sai lầm trên nhiều mặt, Riutin tìm cách liên minh với cánh Tả đối lập, với những người Trotskysts. Nhóm Riutin phát hành Cương lĩnh nêu rõ những khủng hoảng về kinh tế và chính trị đang xảy ra khắp nước và trên mọi khía cạnh. Stalin sợ phong trào chống đối lan rộng nên không cho phổ biến Cương lĩnh trong Chính trị bộ và ra lịnh khai trừ Riutin, đồng thời phát động một cuộc tàn sát địch thủ chính trị khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là cuộc Đại Khủng bố, hay Đại Thanh trừng.

Viết về Đại Khủng bố hay Đại Thanh trừng, giáo sư Rogovin tường thuật rằng đó là một biến cố độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người: “Hàng trăm ngàn người bị bắt giam vào ngục, bị tra tấn dã man, bị bắt phải thú nhận những tội mà họ không hề phạm, rồi bị thủ tiêu hoặc bị lưu đày trong những trại tập trung Gulag ở khắp Liên bang Xô viết.” Trong cùng thời gian đó, hàng ngàn người Trotskyist, vốn là đảng viên cao cấp tài năng đang bị giam cầm hoặc bị lưu đày, phải viết bản tự khai tự kiểm để được phục hồi địa vị. Giáo sư Rogovin thuật lại rằng Stalin cho triệu hồi về Moscow hàng tá và hàng tá những người đối kháng, định đưa ra xử trong Phiên toà Đầu tiên năm 1936. Stalin ra lịnh bảo họ viết Bản Tự thú về những tội họ không hề làm, nhưng không người nào chịu viết, do đó họ bị thủ tiêu trong lần hỏi cung trước khi bị đem ra xử. Trong Phiên tòa Thứ nhất, hai bị cáo là ZinovievKamenev bị kết tội âm mưu với ngoại bang để lật đổ chính phủ và bị xử tử vào tháng 8 năm 1936. Trong Phiên tòa Thứ hai năm 1937, Radek bị kết án 10 năm tù về tội phản động, nhưng đã chết trong tù năm 1939. Trong Phiên tòa Thứ ba ngày 13-3-1938, hai bị cáo RykovBukharin bị kết tội làm gián điệp cho nước ngoài để lật đổ chánh quyền và bị xử tử ngày 14-3-1938.

Giáo sư Rogovin, căn cứ vào nguồn sử liệu xác đáng, đã viết rằng trong suốt thời Xô viết ở Nga, có khoảng 4 triệu người bị kết án chống Chính phủ, trong số đó bị xử bắn từ 700.000 đến 800.000 người. Để cảm nhận sự khiếp đảm trong thời Đại Khủng bố, chỉ trong hai năm 1936 và 1938, Stalin đã đưa ra “pháp trường cát” để xử bắn một số tử tội 6 lần nhiều hơn so với trọn cả thời gian lịch sử Xô viết. Hơn nữa, kể từ 1953 là năm Stalin từ trần, trong 40 năm sau đó gần như không có tội phạm chính trị nào bị xử bắn cả! Và cũng thật may mắn cho nước Nga, một cơn Khủng bố mới đang được Stalin chuẩn bị để phát động thì liền bị các người kế vị của ông dập tắt ngay sau khi ông chết!   

Đến năm 1988 dưới thời Gorbachev, Tối cao Pháp viện Xô viết cứu xét lại các vụ án 1936-1938 và huỷ bỏ tất cả các phán quyết. Các phán quyết được huỷ bỏ, các bị cáo kể như được trắng án, thì ra Stalin đã đạo diễn các phiên toà theo lối chuyên chính phi pháp chỉ để giết người hữu công vô tội. “Tôi khuyên ai chưa đọc thì nên tìm đọc Bản xử án bọn Trốt kýt ở Liên Xô và làm cho bạn bè cùng đọc. Nó sẽ giúp cho thấy bộ mặt đáng ghê tởm của chủ nghĩa Trốt ky và bọn Trốt kýt”, Lời Khuyên của Hồ Chí Minh như vậy tất nhiên đã vạch bộ mặt vô cùng ghê tởm của Tập đoàn Stalin và của chính mình! Tưởng rằng dạy khôn, không ngờ Hồ Chí Minh đã xúi dại!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101Quân Sử Việt Nam (Top)