Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG
SỐ 75/TB/TƯ
PHẬT  GIÁO  HÒA  HẢO THUẦN TÚY

--------------------------

HIỆU TRIỆU CỦA CỤ LÊ QUANG LIÊM

(ỦNG HỘ “CẨM NANG YÊU NƯỚC” CỦA PHONG TRÀO TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC)      

KÍNH GỞI:

-Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo.
-Quý Vị Lãnh Đạo Các Đoàn Thể Chính Trị.
-Toàn thể đồng bào: Sĩ phu, Trí thức, Công nhân, Nông dân, Sinh viên, Học sinh, các giai tầng xã hội.
-Toàn thể tín hữu PGHH trong và ngoài nước. 

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nam mô a di đà phật.

Hỡi anh em trong nhà Nam Việt,
Nhớ nước ta hùng liệt thưở xưa.
Ngàn năm Bắc Địch vày bừa,
Mà cón đứng dậy tống đưa quân thù.
Hồn chiến sĩ ngàn thu rạng tỏ,
Gương anh hào chói đỏ như châu.

---------------

Nước lúc lâm nguy há đứng nhìn,
Lòng mang đại nghĩa để thân khinh . . .
(Lời Kêu Gọi của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH)

Thưa liệt Quý vị,

Sáu mươi năm nối tiếp đi qua dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN đã đẩy đất nước VN vào một tình trạng: Nhân tâm ly tán, đạo lý suy đồi . . . nền tảng sống còn của một dân tộc là kinh tế, mà kinh tế VN từ một nền kinh tế tương đối phồn vinh trong những chế độ cũ, nhưng sau 35 năm dưới chế độ CHXHCNVN thì nền kinh tế VN lại trở thành nền kinh tế của một xứ sở nghèo nhất thế giới. Cái hố ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng lún sâu thăm thẳm giữa 2 giai cấp thống trị và bị trị. Giai cấp thống trị là đảng CSVN chưa được 3 triệu người trở thành TƯ SẢN ĐỎ từ cấp “chóp bu” xuống đến tận hàng tỉnh huyện, vui hưởng giàu sang phú quí. Giai cấp bị trị là trên 87 triệu dân đen VN, đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà cơm không đủ  ăn, áo không đủ mặc  và bị giai cấp thống trị tước đoạt tất cả “QUYỀN LÀM NGƯỜI” v.v. . .  Đó là về phương diện đối nội.

Còn về phương diện “ĐỐI NGOẠI” thì cái điểm nổi bật nhất là đảng CSVN đã  ngoan ngoản dâng Hoàng Sa, Trường Sa . . . hàng ngàn cây số vuông đất, rừng ở biên giới phía Bắc . . .  vụ beauxite Tây nguyên, v.v. . .  cho Tàu cộng là một đế quốc lúc nào cũng muốn thôn tính VN. Lịch sử đã minh chứng điều này một cách hiển nhiên và vì để củng cố quyền lực “độc tài đảng trị” trên đất nước VN có thể nhóm “chóp bu” đảng CSVN sẽ tiếp tục cúi đầu trước mọi áp lực khác của Tàu cộng.  

Trước sự nhân nhượng từng bước của đảng CSVN đối với Tàu cộng là cái đại họa của VN sẽ mất nước, sẽ bị Tàu cộng đô hộ trong một ngày không xa.

Vậy thì đã đến lúc “QUỐC GIA NGUY VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH”. Ai là công dân VN có lòng yêu nước, ai là con Hồng cháu Lạc phải đứng lên “CỨU NƯỚC” phải đứng lên để ngăn chận làn sóng đế quốc của Tàu cộng lẫn tinh thần “mãi quốc cầu vinh” của các quan thái thú VN.

Bắc Nam một giải sơn hà,
Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.
Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,
Rồi anh em tráng sĩ đứng lên.
Liều mình đục pháo xông tên,
Liều mình giết giặc xây nền Tự Do.
Tiếng roi lại bình Ngô, sát Đát,
Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm . . .

----------------

Dầu những kẻ vô tình với nước,
Cũng tỉnh hồn mơ ước tự do.
Tiếng vang độc lập reo hò,
Từ Nam chí Bắc nung lò khí thiêng.
Quyết phen này kết liên một khối,
Đem máu đào tắm gội giang san . . .
(Lời Kêu Gọi của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

PGHH là một tôn giáo sinh ra từ lòng dân tộc , lớn lên trong khí thiêng sông núi của Tổ Quốc, quyết tâm sống cùng Tổ Quốc và Dân Tộc và cũng chỉ chết vì Tổ Quốc và Dân Tộc . . . “Hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ , ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Rán nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thịnh. Rán cấp cứu nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm” . . . Đó là lời khuyên dạy vàng ngọc của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà tuyệt đ ại đa số tín đồ PGHH một lòng một dạ tuân hành.

Cho nên sau cuộc đảo chánh Pháp (1945) thì Việt Minh (VM) tiền thân của CSVN đã giở ngón độc tài cướp công cứu quốc của nhân dân và từ đó PGHH trở thành nạn nhân hàng đầu trước họa CS cho đến ngày nay.

Tóm lại, có thể dùng một ngôn từ giản dị để xác định quan điểm của người PGHH là : “NƯỚC CÒN NGƯỜI CÒN, NƯỚC MẤT NGƯỜI PHẢI MẤT”.

Nay trước đại họa của Tàu cộng, người tín đồ PGHH cảm thấy có bổn phận phải “BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC” và sẵn sàng tay nắm tay, lòng chung lòng với tất cả những ai cũng có lòng bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên ngàn đời để lại, bất luận đang ở giới tuyến nào.

PGHH Thuần Túy rất vui mừng nhận được lời kêu gọi của các anh chị trong phong trào “Tuổi Trẻ Yêu Nước” nhằm phát động “CẨM NANG YÊU NƯỚC”. Đây là một bước chiến lược nhằm vận động quần chúng, giúp quần chúng phát huy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm trước tình trạng đất nước lâm nguy, nhất là biểu dương tinh thần yêu nước của tuổi trẻ một cách nồng nhiệt, bất chấp cường quyền bạo lực, hiểm nguy . . .  Đó là một tinh thần đáng khâm phục.

Âu là trời đã sẵn bày,
Non sông chìm đắm đến ngày phục hưng.
(Lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy với 7 triệu tín đồ và tư cách một công dân VN già nua, 92 tuổi, tôi (Lê Quang Liêm), nhiệt liệt hoan nghinh tinh thần “vì dân, vì nước” của Phong trào “TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC” và “cẩm nang yêu nước” gồm 6 bước (A, B, C, D, Đ, E) tự phát ngắn gọn như sau:

Một là: Âm thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm và tâm tư đồng bào xung quanh.

Hai là: Bám sát những người chọn lọc để rỉ tai Lòng Yêu Nước, và tuyên truyền Cẩm Nang này.

Ba là: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo các hành động yêu nước,

Bốn là: Dũng cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây: 1)Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, 2)Chống giặc Tàu.

Năm là: Đặt liên lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài đảng Cộng Sản.

Sáu là: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC.

Tôi xin kêu gọi toàn thể đồng bào trong các giai tầng xã hội hãy ý thức nhìn về tương lai của Tổ Quốc trước đại họa “Tàu Cộng”. Hãy đồng tâm hiệp lực với toàn dân để bảo vệ san hà xã tắc của tiền nhân đã dày công ngàn năm xây dựng để lưu lại cho chúng ta . . . Hãy tiếp tay phổ biến “CẨM NANG YÊU NƯỚC “ (đính kèm) làm những bước tiến khởi đầu cứu nước, cứu dân, chuẩn bị một “NGÀY TRỔI DẬY” của toàn dân để bảo tồn giang sơn gấm vóc với truyền thống bốn ngàn năm văn hiến, với truyền thống DÂN CHỦ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG, với truyền thống chiến công hiển hách Bạch Đằng Giang, Đống Đa . . . của con Hồng cháu Lạc.

Chúng ta hãy noi theo những gương anh dũng sáng ngời, gần đây nhất của Tunisia , Ai Cập , Algeria . . . để làm cái hướng đi hào hùng của những con người biết hy sinh vì Đại nghĩa của đất nước.

Anh chị em thanh niên yêu nước hãy vững niềm tin tiến bước trên con đường bảo vệ Tổ Quốc. Sau lưng các bạn còn có toàn thể đồng bào yêu nước và nhất là còn hằng triệu tín đồ PGHH Thuần Túy.

Tôi thành khẩn kêu gọi toàn thể tín hữu PGHH trong nước cũng như ở hải ngoại phải nhớ lại lời kêu gọi của Đức Thầy:

Cứu được nước danh lưu thanh sử,
Noi tinh thần uy vũ tiền nhân . . .

Mà phải tiếp tay phổ biến “CẨM NANG YÊU NƯỚC” để khêu tỏ ánh sáng thiêng liêng này được chói rạng từ thành thị đến thôn quê, hang cùng ngõ hẻm, thức tỉnh mọi người phải NHẤT TỀ đứng lên để cứu nước, giải thể đảng CSVN, bảo toàn nền độc lập của nước VN QUANG VINH, CON HỒNG CHÁU LẠC.

Việt Nam là giống Hồng Bàng,
Muôn đời không để tai nàn diệt vong.
(Lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ MUÔN NĂM.

VN, ngày 10 tháng 2 năm 2011.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương


LÊ QUANG LIÊM

Quân Sử Việt Nam (TOP)