Lịch Sử Của Việt Nam

Lời Góp Ý Của Người Dân Trong Nước

@...vn

Góp ý Của Người Dân Trong Nước

1-sọan thảo hiến pháp

2- chiêu mộ  quân đội & cảnh sát

3-lòng  dân ủng hộ(phụ thuộc vào điều hành  kinh tế)

4-chiêu  hiền đãi sỹ  (bằng  họặc  hơn cộng sản)…phải  nắm ít nhất  20% công ty lớn tai miền nam

5-  tranh thủ  được sự  ủng hộ và kết đồng minh với  nước lớn

6-ngân quỹ

7-chỉ số minh bạch chống tham nhũng (trường quốc tế)  phải  an tòan

8-  phải  thuyết  phục  được thanh niên (không được cho đòan một cơ  hội nào)…..về  các  vấn đề  giáo dục ĐH,,  phát triển kinh tế.

9-Trong thời gian ngắn 2 năm  phải phát triển bằng hay hơn SINGAPORE.. (GDP phải  đạt  1000tỷ  usd… dân số không quá  80 triệu-miền nam)………làm được tối thiểu 7 điểu trên thì  chúc mừng giành lại  miền nam việt nam….Nếu  Không…thì  ngậm bồ hòn   làm  thứ dân quèn cho cộng sản…..

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)