Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

39 Giáo dân Cồn Dầu đã được UNHCR cấp quy chế tị nạn

Theo tin từ BPSOS – Uỷ ban cứu trợ thuyền nhân vượt biển – Một số đồng bào người Việt tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan đã được văn phòng Cao Uỷ về người tị nạn (UNHCR) tại Bangkok cấp quy chế tị nạn.
Trong số 55 người Cồn Dầu xin tị nạn, hiện đã có 39 trường hợp đã được nhận quy chế tị nạn ngày 26/04/2011. Còn lại 9 người đến sau chưa làm xong thủ tục phỏng vấn.

Xin chúc mừng bà con Cồn Dầu. Họ đã được đền đáp sau gần 1 năm trời sống trong phấp phỏng, lo lắng sợ hãi cao độ như cảnh gà con chạy quạ. Nhưng hôm nay họ đã thành công.

Có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, và cách làm việc tận tâm tận lực của BPSOS, đứng đầu là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc điều hành của trung tâm này. Được sự hỗ trợ của ngài cựu đại sứ Grover Gioseph Rees, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã thành công trong việc đấu tranh trên phương diện pháp lý can thiệp cho các giáo dân Cồn Dầu.

Cũng cần phải nhắc đến những nỗ lực của BPSOS trong việc vận động hành lang pháp lý tại Hoa Kỳ để các vị dân biểu liên bang kịp thời lên tiếng can thiệp, tác động đến chính giới Hoa Kỳ và những quốc gia có quan tâm đến tình hình vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền tại Việt Nam.

Chương trình 4 giai đoạn cứu Cồn Dầu của BPSOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng soạn thảo đã hoàn tất những công đoạn chính, trong đó phải kể đến nỗ lực vận động pháp lý cho việc bảo vệ chủ quyền bất động sản của xứ Đạo Cồn Dầu, Đà Nẵng. Việc hỗ trợ pháp lý và bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do tôn giáo cho đồng bào trong nước mới là việc chính yếu, cần nhiều thì giờ và công sức…

Việc 39 người Cồn Dầu được cấp quy chế tị nạn vì lý do bị đàn áp tôn giáo đã cho cả thế giới biết rằng: Hiện nay ở Việt Nam, nhà cầm quyền tiếp tục ngang nhiên vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Bởi vì trong quá trình phỏng vấn và điều tra trường hợp cụ thể của nhóm tị nạn Cồn Dầu, UNHCR đã tìm được các bằng chứng nhà nước Việt Nam Cộng Sản hôm nay vẫn chà đạp nhân quyền, ngăn cấm quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Đã đến lúc quốc tế cần mạnh tay hơn với những việc làm phi pháp của nhà cầm quyền Việt Nam.

Lê Nguyên Hồng

Quân Sử Việt Nam (TOP)