Lịch Sử Của Việt Nam

ĐỒNG LÕA DÂNG ĐẤT CHO HÁN CỘNG

1, 2

...

Sự việc đã chứng minh một cách hiển nhiên trong việc dâng đất cho đàn anh phương Bắc (Tàu cộng), đã để lại một sự sỉ nhục muôn đời đối với tiền nhân, lịch sử  và toàn dân Việt Nam. Những trang sử mà tiền nhân đã từng chiến đấu một cách hết sức uy dũng trong muôn vàn công khó từ thế hệ này sang thế khác để thật sự độc lập đất nước từ thời Vương Ngô Quyền năm 939.

Người viết không đề cập đến cái tội phản quốc của HCM và đồng bọn, bởi vì toàn dân ai cũng biết thấu đáo về sự phản quốc đó.  Chỉ đề cập đến vai trò giữ nước của một bậc tướng-quân, dù dưới bất kỳ một thể chế nào, mà nằm trên lãnh phận của quốc gia Việt Nam là Tướng của ngươì Việt Nam phải thực thi theo đúng bổn phận đối với quân pháp và truyền thống dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa.

Từ sau văn thư bán nước của Phạm Văn Đồng 1958 đến mật ước dâng đất vào năm 2000. Vậy, công sản VN không còn cách nào để che lấp hay giấu nhẹm những thế hệ con em về sự hèn nhát, đốn mạt và thiếu phẩm cách của một vị “tướng-quân” mang một nhiệm vụ vô cùng trọng đại là bảo toàn lãnh thổ dù dưới bất kỳ một chính thể nào trên đất nước Việt Nam.

Viết đoạn trên, người viết liên tưởng đến Tiền nhân cách đây hơn 500 năm, xin trích dẫn một đoạn về mệnh lệnh của Hoàng Đế một nước vào việc trọng đai, để các bạn trẻ có dịp ôn chuyện cũ để mà biết chuyện mới ở vào thời Hoàng Đế Lê Thánh Tông (1460-1479):

“Định lệ bảo cử chức Tổng binh. Có chiếu chỉ rằng: chức Tổng binh giữ trọng trách cả một phương, không thể trao cho kẻ không xứng đáng. [4a] Kể từ nay, nếu có khuyết chức Tổng binh thì cho phép các quan khoa, đài bảo lãnh, lựa chọn quan ở các nha môn, người nào có đảm lược học thức, uy vọng, tài cán, liêm khiết, siêng năng để bổ vào chức đó. Kẻ nào dám riêng tư tiến cử bậy loại ngu dốt, thô bỉ, nhút nhát, hèn kém thì phải trị tội nặng hơn luật thường.” (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  - Bản Kỷ Thực Lục  Quyển XIV Kỷ Nhà Lê  trg 9).

Qua một thời đại suy đồi của đất nước từ  văn hóa, truyền thống đến ngôn ngữ; khi HCM mang một di sản ngoại lai về đạp đổ nền nếp của Tổ Tiên để thay vào đó một tà thuyết Mác Lênin, thì việc xảy ra về chuyện dâng lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Tiên Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, không phải là cái tội tày trời đó sao? Vậy, cái uy danh phi thường của bậc làm Tướng từ ngàn xưa của Tổ Tiên ta đã để, hay cất dấu ở  đâu? Vì thế  nhân dân Việt Nam không  muốn nghe bất kỳ một sự biện minh nào của bất cứ một cá nhân nào, dù là những người trí thức ở hải ngoại mang  danh nghĩa “quốc gia”.

Đó là một vấn nạn mà toàn thể con dân Việt Nam trong và ngoài Nước phải sớm ý thức về bổn phận thiêng liêng của người Việt Nam đối với Tổ Quốc một cách thực tiễn, để  gia tăng tốc độ mà thực-hiện công cuộc dân chủ hóa đất nước. Nhất là những người  mang dòng máu Việt  ở các nước tự do phải hết lòng thực thi và tận dụng quyền công dân của mình ở mỗi nước đó, dù đối với chính quyền mình đang sống; tức là phải hội nhập vào thế đấu tranh mang tầm vóc quốc tế, mới có đủ cơ năng để cùng hợp lực với toàn dân trong Nước mà giải thể toàn diện chế độ độc tài toàn trị của bọn CS  bán nước, để lấy lại mảnh giang sơn ngàn đời của Tổ Tiên Việt Tộc

Chỉ có thế mới là giải pháp có đủ khả năng  để dân chủ hóa được Nước Mẹ, hầu  thoát ra khỏi sự thống trị của bọn phi dân và phi tộc, đang cầm quyền thay cho ngoai bang, chỉ có thế thì dân tộc Việt Nam của chúng ta mới mong thoát khỏi gọng kèm của kẻ thù truyền kiếp là Hán cộng từ phương Bắc.

Vĩnh Nhất Tâm (30.04.2005) 21.02.2011

 

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)