Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Điếu Cày Tại Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

1, 2, 3

Mời “chiêm ngưỡng” du lịch ngay trong nước mình mà CS HàNội đã bán cho Tàu… và mình trở thành “người lạ” ngay trên phần đất quê cha !!!!!!!!  Chuyện cũ từ 2008 và cái blog Điếu Cày này nay bị xóa nhưng lại có một kẽ hở ra ….. Trung Quốc đã đưa đoàn báo chí VN sang thăm Thác Bản Giốc 

...

Thác bản giốc

thác bản giốc

Nguồn bài viết: blogger Măng
Nguồn ảnh: blogger Điếu Cày

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)