Lịch Sử Của Việt Nam

Xin đề phòng những kẻ làm Chệch hướng hay Tay sai tòng phạm với CSVN

Kinh nghiệm từ Phong trào TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM trong thới gian qua, chúng tôi xin mọi người quyết tâm tránh những kẻ làm Chệc hướng ngọn lửa đấu tranh hay làm tay sai cho CSVN để phá vỡ việc chống BÁT CÔNG, đòi CÔNG LÝ.
 
Những kẻ làm Chệch hướng
 
Như chúng tôi đã nhiều lần phân biệt rõ rệt hai lãnh vực đấu tranh: (i) Đấu tranh Xã hội (Lutte sociale) và (ii) Đấu tranh Chính trị (Lutte Politique).
 
Khi một cá nhân bị tước đoạt quyền sống thân xác và quyền sống làm người, thì họ có quyền kháng cự lại việc tước đoạt ấy và đòi hỏi những quyền sống làm người. Những cá nhân họp lại đấu tranh với những mục đích này, đó là lãnh vực đấu tranh xã hội. Việc đấu tranh xã hội đặt nền tảng ở quyền TỰ VỆ.  Đấu tranh chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ hoàn toàn nằm trong lãnh vực Đấu tranh Xã hội. CSVN không thể nại ra Điều 88 để bắt tội những ai đấu tranh trong lãnh vực này.
 
Đấu tranh Chính trị của một cá nhân hay một Phong trào là nhằm mục đích đạt tới quyền quản trị việc chung. Đó là sự đối đầu trong việc dành lấy quyền quản trị. Trong chế độ Độc tài, độc đảng, khi nêu chủ đề đấu tranh là cho những ý niệm Tự do, Dân chủ, Da nguyên đa đảng…, đó là sự đối chọi về Chính trị. Kinh nghiệm trước đây cho thấy rằng một số người đấu tranh Chính trị đã vô tình hay chủ ý khoác lên Phong trào Đấu tranh xã hội cái áo Đấu tranh Chính trị với những chữ Tự do, Dân chủ, Đa nguyên đa đảng để CSVN có thể nguỵ biện Điều 88 mà bắt tội.
 
Chính vì vậy, mà chúng tôi khẩn thiết mong mỏi rằng hãy để cho những ai bị OAN ỨC chỉ nhằm chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ mà đi tới, như vậy, họ tránh ngụy biện Điều 88 của CSVN. Hãy đừng nhắc tới những chữ trừu tượng TỰ DO, DÂN CHỦ, ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG như phủ lên đầu những người đang chỉ chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ. Nhiều khi chúng tôi có cảm tưởng rằng một số người chỉ lập đi lập lại những chữ Tự do, Dân chủ, Đa nguyên đa đảng để mà nói cho có vẻ đấu tranh mà thôi. Đấu tranh phải biết thủ thân trước.
 
Tay sai tòng phạm với CSVN
 
Chúng tôi xin nói thẳng vào vấn đề và chỉ đích danh. Khi Phong trào Giáo dân trước đây với từng trăm ngàn người cùng đứng lên chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ, thì có một số Lãnh đạo Công giáo như Hồng y Phạm Minh Mẫn, Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Võ Đức Minh… hô lên “Tôn giáo không làm Chính trị“ để ngăn cản TINH THẦN ĐỒNG CHIỆM. Tinh thần này chỉ chống BẤT CÔNG, đòi CÔNG LÝ trong lãnh vực đấu tranh xã hội, đòi quyền sống, chứ đâu có Đấu tranh Chính trị (Lutte Politique). Những Lãnh đạo này còn nêu ra chiêu bài “Đối thoại “ nhằm giải tán những cuộc tụ họp lại của Giáo dân. Đây là việc làm tay sai cho CSVN và tòng phạm với tội ác CSVN nhằm kéo dài cái chế độ tàn nhẫn này đối với dân.
 
Giáo dân sẽ tới Thái Hà để đòi quyền sống dựa trên Tinh thần Phúc âm và theo Lương Tâm của họ. Hồng y Mẫn, Giám mục Nhơn và Giám mục Minh… không có quyền bắt Giáo dân làm sai Tinh thần Phúc Aâm và đi trái với Lương Tâm của họ. Thượng bất chính, thì hạ không theo vậy.
 
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 31.03.2011

Quân Sử Việt Nam (Top)