Lịch Sử Của Việt Nam

Tác phẩm Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!! nói lên cuộc chiến đấu âm thầm, uy dũng của những người tù chính trị cộng sản Việt Nam, những cựu sĩ quan các cấp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nơi trại tù Long Khánh. Một thời được gọi với danh xưng "cải tạo".

Cuộc chiến đấu âm thầm, uy dũng này đã làm sáng thêm trang sử vàng son cận đại của dân tộc Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả trong và ngoài nước "Tập hồi ký Đạn nổ trong tù Cải tạo Long Khánh" của tác giả Dạ Lệ Huỳnh.

Ban biên tập Lịch Sử Quân Sử Việt Nam (http://quansuvn.info).

Tập hồi ký,

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

lịch sử việt nam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

Lời nói chân thật muộn màng,

Một lần nữa tháng Tư Đen đã 36 lần trở lại trên mãnh đất tang thương mất mát Miền Nam /VNCH sau ngày 30-4-1975. Tôi bồi hồi xúc động và đem tâm tư lòng mình ra giải bày những nỗi uất lòng vả làm”Biến Động” trong nhà tủ Cộng Sản tại trại tù cải tạo Long Khánh của các Sĩ Quan Cải Tạo Miền Nam/VNCH. Đó là sự kiện” Nổ Kho Đạn Trại Tù Long Khánh”…

Nay cũng đủ thời gian 36 năm giải mã độ mật quân sự VNCH và bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ nên tôi phải giải mật nó ra để lấy lại danh dự khí tiết và lòng tự hào kiêu hảnh của một chiến sĩ Tự-Do của QL/VNCH không đầu hàng Cộng Sản. Thể hiện tinh thần bất khuất của Quân Dân Miền Nam cho lý tưởng Tự-Do người Việt Quốc Gia. Dù muộn hơn không!? Và không còn cách nào lựa chọn phải nói cho ra sự việc cái thực này dù phải chấp nhận hiễm nguy hậu quả!? nếu không nói ra, chắc có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội để nói nữa! Vì sức yếu tuổi già hay bị trả thù chế độ mà tôi vẫn còn tạm dung và sống nhờ chính trên cái đất nước mất Tự-Do của chính mình. Đây là sự thật cho những ai còn thiết tha với tiền đồ Tổ Quốc Tự-Do Việt Nam!

“Thôi vĩnh biệt Sài gòn trong thương nhớ,
Bến sông Sàigon lặng lẽ bóng trăng soi,
Chợ Saigon không buôn son bán phấn,
Bo Bo khoai sắn…điểm tô Sai gòn,
Nữa đêm tỉnh giấc hồn đi cải tạo…!
Sau lưng hiu hắc đỏ màu thương đau…!”

Nổ kho Đạn Long Khánh,

Sáng sớm trời còn mờ sương trong rừng lá thấp vùng Long Khánh. Chung quanh là rừng cao su ngút ngàn bao phủ, lọt thỏm một trại tù cải tạo bên cạnh một dòng suối nước chảy quanh năm mang tên địa phương là suối “ Rép”. Nơi đây là căn cứ quân sự của Sư Đoàn 18/BB có cả khu gia binh rộng lớn cho vợ con lính ăn ở và sinh hoạt, nay đã điêu tàn, hoang phế vì chiến sự rút quân. Và nó trở thành trại Tập Trung Cải Tạo Sĩ Quan /VNCH. Cho đó là “Ngụy Quân- Ngụy Quyền”cần phải cải tạo kẻ thù “Tay sai  dế quốc Mỹ".

Chúng tôi bị tập trung tại trại Long Khánh nầy, sau khi chuyển tù từ Trảng Lớn Tây Ninh về suốt cả đêm không biết đươc mình về đâu trong cái số phận tù binh nghiệt ngã này. Nó không tuân theo một công ước quốc tế LHQ giám sát Đình Chiến nào được Cộng Sản BắcViệt tôn trọng. Họ hành xử tù đày theo luật rừng xanh cộng Sản quốc tế không cho Cao Ủy LHQ giám sát vào kiểm soát đình chiến. Cũng vì CS/Miền Bắc vi phạm trắng trợn Hiệp Định paris/73,ngày 30-4-1975. Vì thế họ đối xử rất tàn bạo với Quân Dân, Cán Chính Miền Nam một cách thô bạo và tàn bạo hơn cả đoàn quân viễn chinh phát xít Nhật hay thời Pháp Đô hộ kông bằng!?

Nơi đây không cơm ăn, không áo mặc sinh mạng con người rẻ hơn xúc vật, chịu nhiều nỗi nhục nhả cực hình trả thú hiện kiếp của thú rừng xanh Việt Cộng. Họ muốn tiêu diệt tập thể QL/VNCH trong các trại tù theo sách lược Cộng Sản quốc tế…Chỉ có Trại Cải Tạo Long Khánh này là nơi tập trung Sĩ Quan Cải Tạo Nguy Quân-Ngụy Quyền là đông nhất và lớn nhất cả nước. Có thể nói chính xác không ngoa là nơi hội tụ tinh hoa hồn thiêng sông núi, quê hương tổ quốc  tụ hợp về đây!...Họ là thành phần trí thức yêu nước của người Việt Quốc Gia có lý tưởng Tự Do dân tộc.

Vì tầm mức hết sức quan trọng nầy nên CS/BV cho nhốt chúng tôi vào khu căn cứ quân sự SĐ18/BB bị bỏ lại trong cuộc rút quân và để lại nhiều mìn bẩy phòng thủ chống Việt Cộng nay nó trở  thành chống lại ta!? Việt Cộng gian manh xảo quyệt là chỗ đó!?. Và chúng lợi dụng chỗ nhốt tù đặt thêm một kho đạn chứa đầy bom mìn đạn nổ trong đó. Nó là kho đạn lớn nhất quân khu 7 thuộc miền đông nam bộ Saigon với nhiệm vụ cung cấp vũ khí và đạn dược chiến trường Campuchia để đem quân sang đánh Khờ-Me Đỏ với ý` đồ thành lập Đãng Cộng Sản Đông Dương Việt- Miên-Lào do CSBV lãnh đạo…Nhờ vào vị thế đặc quan trọng tiếp tế nuôi quân cung cấp khí tài cho chiến trường Campuchia. Cũng vừa gần Sàigon cho việc tập trung bắt nhốt con tin Sĩ Quan VNCH để tránh sự phản đòn quân sự của Hoa Kỳ giải cứu con tin dồng minh VNCH, nên chúng đặt ngay kho đạn lớn nhất của chúng giữa vòng rào trại tù Long Khánh và bộ chỉ huy hành quân Quân khu 7 miền đông Nam Bộ thành BCH tiền trạm chuyển quân cho chiến trường Campuchia và cho đó là nơi chắc chắn an toàn nhất dù Mỹ có lực lượng không quân và phản động tàn quân VNCH cũng không thể tấn công giải cứu tủ binh Cải Tạo Saigon đang bị tập trung tại nhà tù Cải Tạo Long Khánh vì có cả kho đạn uy hiếp tính mệnh tù Sĩ Quan Cải Tạo…

Chúng tôi dược chuyển tù  từ Trảng lớn –Tây Ninh - về trại Long Khánh và cuộc sống ý nghĩa nhà tù cộng Sản tiếp diển tại đây. Chúng tôi sống hình như phải tự song và tự sinh tồn như dã thú chốn rừng hoang không cơm ăn, không áo mặc, sống nhơ những bao gạo mụt nát đầy mối mọt mà họ chô giấu trong rừng nhiều năm qua. Vì đói quá nên bắt trùng, dế, cào cào, châu chấu, sâu bọ, rắn rết…bất cứ con gì ngọa ngoại là bỏ vào mồm nhai để sống. Tội nghiệp các ông bác sĩ quân y hay bác sĩ biệt phái Quân đội Sàigon không phải dân tác chiến trong rừng, không quen kỷ năng sống mưu sinh thoát hiễm nên họ không dám ăn thịt chuột vì sợ bênh dịch tả cả trại. Với tình trạng nầy chắc các ông chết đói và không gặp mặt được vợ con, nên tôi lén làm thịt chuột và xin các ông nào alcol, thuốc đỏ để xao bóp và xác trùng cho chuột trước mặt các ông thấy rất an toản vệ sinh dịch tể. Vì co màu đỏ cùa thuốc đỏ nó giống con heo quay Ba Tàu Chợ Lớn khi nướng lên thơm phức nên các ông đòi ăn đở đói. Nhờ vậy mới có sức khỏe và lên tinh thần chịu đựng nhục hình cộng sản trong nhà tù.

Nơi trại giam nhà tù Cộng Sản không có qui chế tù binh chiến tranh của LHQ theo công ước quốc tế ban hành và không có Tổ Chức Giám Sát thi hành HĐ Paris do thành viên các nước cam kết thi hành HĐ Ba Lê đến kiểm soát, giúp đở tù nhân Cải tạo VNCH. Cho nên nhà tù Cộng Sản như cái hỏa lò dịa ngục trần gian, là nơi thanh toán thù hằn chiến tranh trong vùng xôi đậu{Ban ngày là Quốc Gia ban đêm là cộng sản}, các thành phần đảng phái chính trị hoạt động nằm vùng cộng sản, mà họ gọi là nợ máu nhân sân, đều bị lên danh sách, kêu tên chuyển trại, đem đi thủ tiêu trong hôm khuya khoắc như những âm hồn địa phủ. Sự sống trong trại tù Cộng Sản rất mõng manh như trong cái lồng gà không biết mình bị cắt tiết làm thịt lúc nào.

Tinh thần anh em tù Cải Tạo hết sức hoang mang xao dộng, suy sụp tinh thần, về Chíến  Sự thì Mỹ bỏ rơi, phản bội đồng minh VNCH, về chính kiến người dân vô tình lãng quên người chiến sĩ bảo vệ tự-do cho họ được an lành cuộc sống hậu phương!?. Và xã hội bên ngoài gia đình vợ con cha mẹ…bị trả thù phân biệt đối xử “Ngụy Quân-Ngụy Quyền của người Cộng Sản mất tình người!!! Tất cả những thứ gánh nặng trách nhiệm đè lên vai người chiến sĩ trong tinh thần suy sụp và các anh tìm đến cái chết thương tâm. Các anh thẩn thờ ốm đói như ma trơi địa phủ hiện về trong manh áo nhiều mãnh kết vá bằng bao cát thãm thương. Có vài nhóm các anh đi dọc theo căn cứ bờ rào lô cốt để hái những cây rau hoang dại hoặc đào những rể cây Hà Thủ Ô ăn cho đở đói…Vô tình gặp phải trái lựu đạn M26 còn xót lại của chiến hữu rút quân bỏ lại. Các anh tụ năm túm ba lại và cùng chung vào  một lô cốt rút chốt lựu đạn tự sát làm đau lòng anh em còn bám bíu đời nầy!?....

Hằng đêm nghe tiếng súng từ vọng gác của vệ binh Đỏ dọc bờ ráo trại tù, ai nấy củng thắp thỏm mong chờ có một lực lượng tàn quân của ta đến cướp trại và giải thoát tù binh. Nhưng thật đau lòng, sáng ra thấy 2-3 xác bạn bè cải tạo nằm chết vất vưởng chết trên rào kẽm gai. Nếu không nghe tiếng súng cũng nghe tiếng hét hải hùng từ trên trung đoàn quân khu 7/Cs vẵng lại nhửng tiếng tra tấn, đánh đập dã man. Cuối cùng là một phát súng nổ đả đảo Hồ Chí Minh của Trung Úy Thắng /BĐQ kèm theo yêu sách quy chế tù binh chiến tranh áp dụng cho tù binh VNCH không cần học Cải Tạo để được nhân dân khoan hồng tha thứ!?. Sáng ra anh em trong tổ lên khiêng anh về vì bị bắn gẩy hết một chân trái đem về trại và nhốt trong “Cô nết”{Containner của Mỹ}trước sân hội trường cổng trại làm gương chống lại đãng lãnh đạo nhân dân!???

Trong trại Long Khánh, hằng ngày các đội các khối phải thay phiên nhau ra rừng cao su Long Khánh vác cũi cao su đem về đun nấu cho cả trại gầ 3.000 tù và thêm cho cả bộ chỉ huy trung đoàn cộng Sản ngàn người nữa, nên phải huy động cả lực lượng tù binh hằng trăm cải tạo khuân vác cách xa trại 5-6 km.Chúng tôi hợp lại thành một đạo quân đầy khí thế hào hùng như thưở nào chưa “Gẩy Súng tan hàng”. Chúng tôi đua nhau vào bải phế thải quân cụ SĐ18BB cũ tìm trong đống phế liệu những bạc đạn, những khung sườn xe cũ để tự chế thành xe “Cải tiến” có người kéo và đẩy làm phương tiện chở cũi về trại và chia củi cho trung đoàn bộ đội hướng dẫn đi phá rừng cao su của dân làng làm chủ do những chủ đổn điền tư bản bỏ nước vượt biên!. Chúng tôi -Cải Tạo- Được lệnh bộ đội cán bộ trung đoàn/CS cho cưa đốn chặt bỏ làm cũi, khi cây cao su 5-6 tuổi còn sức cho mũ mà phải bị chặt phá thì tiếc quá!? Chắc họ không trồng nên không biết tiếc công và phí của hay họ dốt không biết giá trị xuất khẩu cao su.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Quân Sử Việt Nam (Top)