Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

3 Phiên âm chữ (錦江) là Cẩm Giang, chữ "Giàng" là chữ Nôm, không thấy có chữ Hán nào cho phiên âm "Giàng" nên phải viết là "Giang" hay chăng ?

4 Gia Phúc là địa danh trong ĐVQTLĐ, điều này chứng tỏ thêm là bản đồ này được vẽ sau thời Minh thuộc.

Địa danh Lương Tài trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Lang Tài, phía đông nam tỉnh Bắc Ninh ngày nay.

Khoái châu (快 州)

ĐNNTC, tập 3, trang 287: " Tỉnh Hưng Yên... Phủ Khoái Châu: Ở cách tỉnh thành 38 dặm về phía tây bắc, ... phía đông đến địa giới huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương 23 dặm, phía tây đến sông Nhị đối ngạn với huyện Phú Xuyên 16 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh 15 dặm. Xưa là đất Chu Diên; đời Lí gọi là châu Khoái, đời Trần gọi là lộ Khoái, ..."

Địa danh Khoái châu trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Khoái châu, phía tây tỉnh Hưng Yên ngày nay.

Đường Hào (唐豪)

ĐNNTC, tập 3, trang 378: " Tỉnh Hải Dương... Huyện Đường Hào: ở cách phú 21 dặm về phía tây bắc,..., phía tây đến địa giới huyệnVăn Giang tỉnh Bắc Ninh 14 dặm, ..., phía bắc đến địa giới huyện Cẩm Giàng 4 dặm...."

ĐNVNQCĐ của học giả Đào Duy Anh trang 105: "Châu Thượng Hồng: ... Năm Thành Thái thứ 3 (1891), đổi làm huyện Mỹ Hào, lệ vào tỉnh Hưng Yên".

Qua trích dẫn trên và so sánh với bản đồ ngày nay, người viết có nhận định sau:

Địa danh Đường Hào trong ĐVQTLĐ là huyện Mỹ Hào, phía đông bắc tỉnh Hưng Yên ngày nay.

Cẩm Giàng 3 (錦 江)

ĐNNTC, tập 3, trang 377: "Tỉnh Hải Dương... Huyện Cẩm Giàng: phía đông đến địa giới huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 21 dặm, phía tây đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh 19 dặm ..., phía bắc đến địa giới huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh 2 dặm .... . Từ đời Trần về trước gọi là Đa Cẩm; ... đời Lê Quang Thuận đổi tên hiện nay, lệ vào phủ Thượng Hồng..."

Địa danh Cẩm Giàng trong ĐVQTLĐ cũng là huyện Cẩm Giàng, phía tây tỉnh Hải Dương ngày nay.

Gia Phúc (嘉福)

ĐNNTC, tập 3, trang 380: "Tỉnh Hải Dương... Huyện Gia Lộc: ... phía đông đến địa giới huyện Tứ Kỳ 6 dặm, ... phía bắc đến địa giới huyện Cẩm Giàng phủ Bình Giang 9 dặm. Xưa là huyện Trường Tân, ... đời Lê Quang Thuận đổi tên là Gia Phúc 4; đời Tây Sơn đổi tên hiện nay....".

5 Tra cứu qua các tài liệu, người viết không tìm ra được địa danh "Thanh Ô" phiên dịch từ chữ Hán trong ĐVQTLĐ . Có sự nghi ngờ về chữ phiên dịch "này! Lối viết chữ thảo trong ĐVQTLD dễ bị nhầm về nét chữ. Tra cứu trong các tài liệu thì chỉ thấy có địa danh "Thanh Miện" , chuyển qua Hán tự là 青沔. Chữ "Ô 污" và "Miện 沔" viết gần giống nhau. Vì thế người viết lạm nghĩ đây là một phiên dịch lầm.

Qua trích dẫn trên và so sánh với bản đồ ngày nay:

Địa danh Gia Phúc trong ĐVQTLĐ là huyện Gia Lộc, kế phía nam thị trấn Hải Dương, tỉnh Hải Dương ngày nay.

Thanh Ô (青污) 5

ĐNNTC, tập 3, trang 378: "Tỉnh Hải Dương... Huyện Thanh Miện, ..., phía đông đến địa giới huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang 4 dặm, ..., phía nam đến địa giới tỉnh Hưng Yên 15 dặm, ... . Từ đời Trần về trước gọi là Thanh Miện, ..."

Qua trích dẫn trên và so sánh với bản đồ ngày nay:

Địa danh Thanh Ô trong ĐVQTLĐ là huyện Thanh Miện, phía tây nam tỉnh Hải Dương ngày nay.

(Còn tiếp)

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)