Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

Vĩnh Xương (永昌)

ĐNNTC, tập 3, trang 163: "Huyện Thọ Xương (1): “huyện lị ở liền tỉnh thành, cách phủ Hoài Đức 9 dặm về phiá đông nam, đông tây cách nhau 2 dặm (nv: khoảng 1 km?), nam bắc cách nhau 9 dặm; phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 1 dặm, phía tây đến địa giới huyện Vĩnh Thuận 1 dặm, phía nam đến địa giới huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 6 dặm …. Đời Lê Quang Thuận (Nv: vua Lê Thánh Tông) gọi là huyện Vĩnh Xương sau đổi tên hiện nay”.

Cũng cùng trang, viết về huyện Vĩnh Thuận: " (3) huyện lị ở liền tỉnh thành, cách phủ Hoài Đức 6 dặm về phía đông, đông tây cách nhau 5 dặm, nam bắc cách nhau 10 dặm, phía tây đến địa giới huyện Từ Liêm 4 dặm, phía nam đến địa giới huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 6 dặm, phía bắc đến sông Nhị đối ngạn với huyện

Đông Ngàn và huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 3 dặm, ..."

1 Người viết đọc LTHCLC từ trong trang web: http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6744

2 Phía nam của huyện Chương Đức là Mỹ Đức ngày nay, có lẽ chữ "Kiêm" bị in nhầm vì cũng cùng trang viết là Kim Bảng 2 lần; khi viết về huyện Duy Tiên, kế bên huyện Kim Bảng

Qua hai đoạn văn trên, chúng ta thấy là hai huyện Thọ Xương (phía đông) và Vĩnh Thuận (phía tây) nằm kế bên nhau. Theo như ĐVQTLĐ thì Thọ Xương và Vĩnh Thuận cách nhau một dòng sông, sông này là sông Tô Lịch.

ĐNNTC, tập 3, trang 163 (viết về tỉnh Hà Nội): "Sông Tô Lịch: ở phía đông tỉnh thành, là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía bắc của tỉnh thành vào cửa cống thôn Hương Bài tổng Đồng Xuân huyện Thọ Xương, chuyển sang phía tây qua huyện Vĩnh Thuận, đến xã Nghĩa Đô ở phía đông huyện Từ liêm và các tổng Khương Đình, Quang Liệt, Cổ Điển, Ninh Xá huyện Thanh Trì, quang co gồm 60 dặm, đến xã Hà Liễu mà vào sông Nhuệ. ... Cuối đời Trần, quân Minh xâm lấn, đổi tên sông là Tô Giang, đời Lê lại gọi theo tên cũ; ...".

Sông Tô Lịch đã bị lấp đoạn nối với sông Hồng từ quận Cầu Giấy trở lên phía bắc.

sông Tô lich

Bản đồ một phần sông Tô Lịch, Hà Nội
(Nguồn: Internet, thời điểm "copy": 8/ 2009)

(Hàng chữ "S. Tô Lịch" là ghi chú của người viết)

Theo như ghi chú số (1) và (3) trong ĐNNTC cùng trang: "Nay là đất nội thành Hà Nội"

Địa danh Vĩnh Xương trong ĐVQTLĐ là một phần đất của quận Cầu Giấy, Đống Đa và Thanh Xuân, phía bắc của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ngày nay.

Châu Kiều (珠橋)

ĐNNTC, tập 3, trang 167: " Cửa quan và Tấn sở - Cửa quan Châu Cầu: ở bờ phía tây sông Châu Giang huyện Kim Bảng, cách thành phủ Lí Nhân 1 dặm, là nhánh của cửa Mễ Sở tính Hưng Yên".

Qua trích dẫn trên và theo bản đồ đính kèm cùng với những vị trí liên quan, người viết xin phỏng đoán:

Địa danh Châu Kiều trong ĐVQTLĐ có lẽ là thị trấn Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ngày nay.

việt nam

Bản đồ sông Châu Giang tỉnh Hà Nam
(Nguồn: Internet, thời điểm "copy": 8/ 2009)
(Hàng chữ "Châu Giang" là ghi chú của người viết)

Bình Lục (平陸)

ĐNNTC, tập 3, trang 163: " Huyện Bình Lục: ở cách phủ 23 dặm về phía tây nam; đông tây cách nhau 8 dặm, nam bắc cách nhau 28 dặm; phía đông đến địa giới huyện Nam Xang 5 dặm, phía tây đến địa giới huyện Thanh Liêm3 dặm, phía nam đến địa giới huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 16 dặm; phía bắc đến sông Châu đối ngạn với địa giới hai huyện Nam Xang và Duy Tiên 12 dặm. Từ đời Trần về trước vẫn có tên huyện, ... ; đời Lê Quang Thuận, đổi lệ vào phủ Lí Nhân; ...".

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)