Lịch Sử Của Việt Nam

Đại Việt Quốc Tổng Lãm Đồ

大 越 國 總 覽 圖

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Trần Việt Bắc

...

ĐNNTC, tập 4, trang 62 : “Huyện Thiên Phúc: đời Trần gọi là Tân Phúc, thời thuộc Minh do châu Bắc Giang lãnh, lệ vào phủ Bắc Giang; đời Lê Quang Thuận đổi lệ phủ Bắc Hà, đời Hoằng Định (Nv: ?) đổi tên là Tiên Phúc, lại đổi là Thiên Phúc, bản triều vẫn theo như thế,…”.

Theo như ĐNNTC đã viết ở trên thì địa danh Tiên Phúc theo ĐVQTLĐ nằm trong phủ Tiên Phúc và phủ Tiên Phúc bao gồm huyện Sóc Sơn tỉnh Hà Nội và một phần đất huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Ninh ngày nay.

Tiên Du (仙 逾):

ĐNNTC, tập 4, trang 57: “ Tên huyện có từ đời Trần về trước. Sử chép: sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp chiếm cứ Tiên Du tức là huyện này.”

Địa danh này theo ĐVQTLĐ vẫn còn, là huyện Tiên Du ở phía tây nam tỉnh Bắc Ninh ngày nay.

4. Gia Lâm , Yên Lãng , Yên Lạc, Hiệp Hoà, Kim Huê.

Gia Lâm (家林):

ĐNNTC, tập 4, trang 61: “ Huyện Gia Lâm: …. Đời Lý là quận Gia Lâm, sau đổi là huyện;”. Điạ danh này vẫn còn, là một huyện phía đông nam tỉnh Hà Nội.

Yên Lãng (安朗):

ĐNNTC, tập 4, trang 195: “Huyện Yên Lãng: đông tây cách nhau 19 dặm, nam bắc cách nhau 31 dặm, phía đông đến địa giới tỉnh Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh 2 dặm, phía tây đến địa giới huyện Yên Lạc 17 dặm, phía nam đến sông Bạch Hạc đốn ngạn với địa giới huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội 11 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Kim Anh tỉnh Bắc Ninh 20 dặm, đời Hán là đất quận Giao Chỉ, có lẽ là huyện Phong Khê …, từ đời Đinh đời Lý về sau đặt tên huyện hiện nay;”.

Địa danh Yên Lãng theo ĐVQTL Đ ngày nay không còn, nhưng theo như diễn tả của ĐNNTC thì có lẽ đây là huyện Mê Linh, phía đông nam tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay.

Yên Lạc (安樂):

ĐNNTC, tập 4, trang 195: “... . Đời Hán là đất huyện Phong Khê, từ đời Đinh đời Lý về sau mới đặt tên huyện hiện nay.”.

Địa danh Yên Lạc theo ĐVTLĐ vẫn còn, là huyện Yên Lạc phía nam của tỉnhVĩnh Phúc.

Hiệp Hoà (洽和):

ĐNNTC, tập 4, trang 63: “Nguyên là đất lộ Bắc Giang”. Địa danh Hiệp Hoà vẫn còn, là huyện Hiệp Hoà phía cực tây tỉnh Bắc Giang .

Kim Hoa (金 樺)

Địa danh này ngày nay không còn. Tuy nhiên, ĐNNTC, tập 4, trang 63, có nó về huyện Kim Anh như sau: “Huyện Kim Anh: ở cách phủ (Nv: phủ Thiên Phúc hay Tiên Phúc như đã được viết phía trên) 24 dặm lệch về phía tây nam, đông tây cách nhau 36 dặm, nam bắc cách nhau 42 dặm, phía đông đến địa giới huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 22 dặm, phía tây đến địa giới huyện Yên Lãng (ngày nay là huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc) tỉnh Sơn Tây 14 dặm, phía nam đến địa giới huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 9 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 33 dặm. Huyện đặt từ thời Lê Quang Thuận gọi là Kim Hoa.”. Theo như sự diễn tả bên trên, thì Kim Hoa theo ĐVQTLĐ nằm phía bắc huyện Sóc Sơn (tỉnh Hà Nội) và phía đông huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) ngày nay.

8. Hùng Vương Sơn (雄王山)

ĐNNTC, tập 4, trang 217: "Núi Hùng Vương: ở xã Hi Cương cách huyện Sơn Vi 12 dặm về phía đông, cũng gọi là núi Hi Cương, lại gọi là núi Bảo Thứu, hình thể tròn trĩnh, xanh tốt lạ thường..... Xưa vua Hùng Vương dựng cung điện ở đây, nay trên núi có miếu Hùng Vương, bên cạnh miếu có hai cột đá, lại có chùa Thiên Quang"

lịch sử việt nam

Bản đồ nơi tọa lạc đền Hùng
(Nguồn: Internet, thời điểm "copy": 8/ 2009)

Hùng Vương sơn là nơi có đền thờ các vua Hùng, tên ngày nay là núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, ngoại ô thành phố Việt Trì, tỉnh Phú thọ.

9. Thanh Oai (青歪) Đan Phượng (丹鳳), Từ Liêm (慈廉), Ứng Thiên (應天), Chương Đức (鄣德), Thanh Trì (青池), Thượng Phúc (上福)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quân Sử Việt Nam (Top)