Lịch Sử Của Việt Nam

Ðại Họa Mất Nước Và Nỗi Sợ Mùi Thơm Hoa Lài Của CSVN

1, 2, 3, 4

Ngày 7 tháng 3 năm 2011

H,

...

Ngày xưa Ngài Bồ Ðề Ðạt Ma phải “cửu niên diện bích”; còn dân tộc Việt Nam sau non 36 năm bị độc đảng độc tài cai trị vô cùng nghiệt ngã, và chúng ta, sau non 36 năm trốn chạy Cộng sản, nghĩ rằng sự nông nổi của bọn người chủ bại nói “nước đã mất rồi còn gì nữa mà đại họa” sẽ “ngộ” ra rằng “Quốc phá Sơn hà tại”, sẽ “ngộ” ra rằng “gian manh đang đến ngày tàn”; như thế giới từng bị “gian manh” huyễn mị “ngộ” ra rằng họ không còn dễ dàng bị huyễn mị nữa, lương tâm nhơn loại không cho phép họ đi với độc đảng độc tài, quyền lợi của họ không thể bền chặt với độc đảng độc tài, mà nó phải gắn liền với tự do dân chủ của quốc gia họ giao thương, gắn liền với một Quốc gia Việt Nam Tự do Dân chủ Pháp trị, như chính quốc gia họ có được phồn vinh trường cửu nhờ có được thể chế Tự do Dân chủ Pháp trị. Từ đó, chúng tôi rất mong: Với Bản năng Sinh tồn của Dân tộc Việt Nam, phương trình Nguyễn Ngọc Huy sẽ góp phần hữu hiệu trong việc hình thành đáp số giải quyết đại họa mất nước trong thời gian ngắn hơn lòng mong đợi của mọi người chúng ta.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe và trân trọng kính chào quý vị.

Trần Minh Xuân

2

TUYÊN - CÁO

*************

Lên Án Cộng Sản Tàu Và Cộng Sản Việt Nam Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam

Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2011 tại Hội trường Hội Diên Hồng, Thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ, ÐẠI GIA ÐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY và HỘI DIÊN HỒNG cùng với một số Tổ Chức Chánh Trị, Hội Ðoàn, một số đồng hương, và Truyền Thông Báo Chí tổ chức một buổi chiếu phim tài liệu ÐẠI HỌA MẤT NƯỚC và HỘI LUẬN về tình hình Việt Nam.

Sau khi xem Phim ÐẠI HỌA MẤT NƯỚC, cử tọa lần lượt phát biểu cảm tưởng và tích cực đóng góp ý kiến trong tinh thần chia sẻ nỗi niềm đau chung của Dân Tộc Việt Nam qua chiều dài hơn 4 nghìn năm lịch sử, trước nguy cơ xâm lăng và đồng hóa gần kề của bọn Bành Trướng Ðại Hán Phương Bắc; và nỗi đau của DÂN TỘC VIỆT ngày nay gia tăng gắp bội trước Ðại Họa Mất Nước vào tay Trung Cộng, với sự tiếp tay đê hèn của bè lũ Việt Cộng; toàn thể cử tọa mạnh mẽ lên án âm mưu thôn tính Việt Nam của bọn bành trướng Bắc Kinh có sự tiếp tay của bè lũ Việt Cộng.

Toàn thể mọi người hiện diện cũng nồng nhiệt ca ngợi tinh thần dũng cảm vượt qua NỖI SỢ HÃI để trực diện đấu tranh chống bạo quyền của non 90 triệu con dân Việt trong nước vì sự SINH TỒN CỦA TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT NAM, đã đồng thanh chấp thuận BẢN TUYÊN CÁO, tiếp theo sau những nhận định:

NHẬN ÐỊNH 1: Lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử oai hùng, bất khuất trước bất cứ ngoại xâm nào, dưới áp lực cai trị của bất cứ bọn Thái thú hay tay sai nào.

NHẬN ÐỊNH 2: Lịch sử cận đại chứng minh trong hơn nửa thế kỷ qua, ít nhứt cũng từ khi Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã từng bước dùng bạo lực tiêu diệt các thành phần quốc gia, cai trị bằng cách khủng bố. Do đó, cái được gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn không đại diện cho dân tộc Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

NHẬN ÐỊNH 3: Tập đoàn lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng sản Việt Nam chỉ là đám Thái thú của bọn bành trướng Bắc Kinh, nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng  phương pháp độc tài, ngõ hầu hiến đất, dâng biển cho quan thày của chúng. Chúng để cho quân giặc tự do ra vào đất nước Việt Nam, qua các hành lang kinh tế tại vùng biên giới, tự do khai thác các tài nguyên như quặng mỏ của đất nước Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng đã ngang nhiên chuyển nhượng cho ngoại bang các vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng như ở Cao Nguyên Trung Phần dưới danh nghĩa khai thác Bauxite, nhiều vị trí khắp nơi trên 18 tỉnh từ biên giới xuống tận Bình Dương với danh nghĩa cho “thuê rừng đầu nguồn dài han, 50 năm...”  Các nơi này nay đã trở thành “khu vực bất khả xâm phạm của quân giặc xâm lăng” và sẽ là các căn cứ quân sự của quân giặc cài trong nội địa Việt Nam, một khi phát động cuộc xâm lăng.  Chúng làm ngơ cho hải quân của Bắc Kinh cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam khi họ hành nghề trong lãnh hải Việt Nam... Chúng dùng cả guồng máy của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thẳng tay đàn áp, khủng bố tất cả những ai nói lên tiếng nói chống lại những kẻ thù của dân tộc.

NHẬN ÐỊNH 4: Chúng tôi vô cùng phấn khởi trước những thành tựu ngoạn mục của cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, Ai Cập... và khí thế đấu tranh hiện nay của các dân tộc Trung Đông và Phi Châu vùng lên để lật đổ các chế độ  độc tài. Chúng tôi ca ngợi lòng can đảm dấn thân và quyết tâm của đồng bào trong nước, nhất là các giới thanh niên sinh viên từ Hà nội vào Sàigon đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đấu tranh giành lại quyền làm chủ vận mệnh cho dân tộc, loại bỏ bọn phản quốc hiện đang cai trị trên quê hương Việt nam, nhờ đó cứu nguy dân tộc ra khỏi vòng nô lệ trước mắt. Chúng tôi rất khích lệ trước các cao trào khắp nơi của người tị nạn lên tiếng, tổ chức các cuộc biểu tình, các hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh đang diễn ra trong quốc nội.

Do các nhận định nêu trên, chúng tôi, đại diện các đoàn thể, tổ chức chánh trị, các nhân sĩ, trí thức và đồng bào tỵ nạn Cộng sản hải ngoại tham gia buổi Hội Luận

LONG TRỌNG TUYÊN CÁO

1 - Mạnh mẽ phản đối trước cộng đồng quốc tế những hành động của bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam qua bọn Thái thú Việt cộng đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài.

2 - Tích cực yểm trợ công cuộc đấu tranh của non 90 triệu đồng bào quốc nội quyết tâm bảo vệ VẸN TOÀN LÃNH THỔ, bảo vệ nền độc lập của quốc gia, chống mọi hình thái xâm lăng và đô hộ của Trung Cộng và hoàn toàn phủ nhận tất cả các Văn Kiện và Hiệp Ước được ký giữa hai Ðảng và hai Nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

3 - Thế Giới Tự Do đã xác nhận Chủ Nghĩa Cộng sản là “Quái Thai Thời Ðại ở thế kỷ 20” và “chế độ Cộng sản không thể sửa đổi mà phải được thay thế” nên toàn dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại quyết tâm đấu tranh để thay thế chế độ độc tài Cộng sản bằng chế độ Dân chủ Ða nguyên, Pháp trị.

4 –Khoảng 3 triệu Con Dân Việt Nam tại Hải ngoại nhiệt liệt kêu gọi các đoàn thể đấu tranh mau lẹ ngồi lại bên nhau cam kết quyết tâm vận động thành công Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do Dân Chủ; và lúc nào cũng là Hậu phương Hải ngoại vững mạnh yểm trợ Tiền tuyến Quốc nội đấu tranh triệt hạ Cộng sản độc tài, xây dựng QUỐC GIA VIỆT NAM ÐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ PHÁP TRỊ.

Làm tại Oakland, California, Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 3 năm 2011.

Chủ Tọa Ðoàn
Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Luật sư Trần Minh Nhựt,
Ông Trần Kiêm Thiều, Giáo sư Trần Minh Xuân.

Thư Ký Ðoàn:
Ông Nguyễn Trung Cao, Cô Minh Uyên

Tất cả các đại diện đảng phái, nhân sĩ, trí thức và quan khách hiện diện đồng loạt đưa tay biểu quyết tán thành.

1, 2, 3, 4

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)