Lịch Sử Của Việt Nam

Cuộc Họp Bất Thường Của Cục Bảo-Vệ Chính-Trị Việt-Cộng

Tin khẩn cấp nhờ chuyển cho đồng bào VN khắp nơi.

Submitted by Nguyên Dung on March 5, 2011 – 5:28 pmNo Comment

Tại Hà Nội đã có cuộc họp bất thường của Cục Bảo vệ chính trị VI A67 (Chống khủng bố, phản động trong nước). Theo sự tiết lộ thì họ đã đánh giá tình hình trong thời gian vừa qua và bàn biện pháp đối phó trong thời gian tới. Xin ghi nhanh nội dung theo nguồn tin tiết lộ để gửi cho đồng bào trong và ngoài nưóc biết như sau:

1. Trong những này gần đây vì làn sóng xuống đưòng ở Ai Cập và Tunisia đã làm cho những bọn phản động trong và ngoài nưóc thay phiên nhau ra Lời Kêu Gọi xuống đưòng, các Lời kêu Gọi của bọn phản động này gây nhiều lo ngại vì chúng đã từng làm trong quá khứ và đã bị lực lượng an ninh trấn áp. Mặc dù chúng ta đã ngăn chặn và bắt người, nhưng những lời kêu gọi đó đã đưọc truyền tải trên mạng lưới gây sự tác động rất lớn trong quần chúng nhân dân. Các cuộc lục soát phải nhanh gọn và không để cho bọn chúng trở tay. Có một sự kiện đáng chú ý là bọn sinh viên học sinh kêu gọi cách mạng hoa sen. Bọn này đã từng xuống đưòng chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trưòng Sa, chúng nó đã gây nhiều khó khăn trong quan hê ngoại giao giữa ta và Trung Quốc. Mặc dù Bộ Chính Trị và Chính Phủ đã dùng đưòng lối ngoại giao mềm dẽo để không làm cho Trung Quốc cắt đứt quan hệ với ta. Chắc chắn rằng phía sau lưng của chúng phải có những người đang tại nhiệm trong hàng ngũ của ta và có người đã về hưu chủ mưu. Cần phải huy động lực lượng điều tra bắt những kẻ chủ mưu ở sau lưng và bọn sinh viên học sinh phản động. Bọn này đã kêu gọi và cấu kết với bọn phản động hải ngoại để yểm trợ nổi dậy. Bọn Lê Thị Lễ ở Pháp kêu gọi ủng hộ cách mạng hoa sen là làm thỉnh nguyện thư dịch ra nhiều thứ tiếng gởi đến Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế. Bọn văn bút hải ngoại có trụ sở ở Florida tuyên bố ủng hộ cách mạng hoa sen bằng cách sáng tác các bài thơ văn phản động để kích động. Bọn Franxico Trần thì tuyên bố có hàng chục ngàn email ở trong nưóc. Ngoài ra nhiều tên phản động khác ở hải ngoải đã ủng hộ cái gọi là cách mạng hoa sen bằng cách phổ biến trên các diển đàn email group. Cái hiểm độc nhất của bọn này là lấy Hoa Sen làm tên mà chúng gọi là cách mạng hoa sen, điều này cho thấy chúng có người chủ mưu hoạch định vì Hoa Sen vừa được bình chọn làm Quốc Hoa của nưóc ta và được trang báo điện tử của đảng ta công bố. Hiện nay có nhiều đồng chí của ta đã nhận đưọc email có đính kèm Hoa Sen. Bọn phản động này phải truy tìm và truy tố trưóc pháp luật.

2. Tiếp tục trấn áp tội phạm đã viết các lời kêu gọi. Phối hợp các cơ quan chức năng như: Cục bảo vệ chính trị II A63 chống gián điệp Mĩ và châu mĩ, Cục bảo vệ chính trị III A64 chống gián điệp âu châu. Cục công nghệ tin học nghiệp vụ, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các Sở Công an tỉnh, thành, phố phối hợp hoạt động để trấn áp bọn phản động manh nha xuống đường.

Phối hợp các toà đại sứ ta dùng mọi biện pháp để phân hoá bọn phản động ở hải ngoại để chúng không thể tập trung lực lưọng hổ trợ bọn phản động trong quốc nội. Phải luôn để ý đến các tổ chức cộng đồng, đảng phái chính trị phản động. Bọn này tuy không đoàn kết tập trung lực lựợng nhưng chúng có khả năng liên kết với bọn phản động trong nưóc phá rối an ninh trật tự trong nưóc như trong thời gian qua, chúng đã rãi, dán truyền đơn ... để kích động tâm lý chống Trung Quốc. Đặt thêm máy quay phim trong các trưòng đại học và tăng cưòng thêm lực lượng an ninh trà trộn trong các trưòng đại học để tìm ra kẻ chủ mưu ở đàng sau.

* Thông tin bên trên, chúng tôi nhận được trong Facebook, tuy nhiên khi vừa phổ biến thì đã bị xóa nơi đăng tải. (BBT Quân Sự Quân Sử Việt Nam kính báo)

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)