Lịch Sử Của Việt Nam

CÔNG NHÂN CÔNG TY MARUMITSU ĐÌNH CÔNG, BIỂU TÌNH ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG NHƯNG BỊ CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÀN ÁP

1, 2

marumitsu, japan

marumitsu, japanjapannese

marumitsu, japan

Sóc Sơn Hà Nội ngày 15/4/2011

Lê Thanh Tùng – Phóng viên Phong trào Tự do, Dân chủ Việt Nam và Khối 8406.

Địa chỉ: Khối: 13 – Phù Lỗ – Sóc Sơn – Hà Nội

ĐT: 0915.128.256 Email: aiquocle@gmail.com

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)