Lịch Sử Của Việt Nam

 

1, 2

cách mạng hoa sen, the lotus revolution

TỔ QUỐC VIỆT NAM

-------------------------------

LỜI KÊU GỌI 

KÍNH GỬI:  ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Chúng tôi nhân danh người Việt, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam nhận định rằng:   

  1. Khát vọng Tự Do của nhân loại được minh định qua các cuộc xuống đường của người dân đã lật đổ chế độ cộng sản ở các quốc gia Đông Âu và Liên Xô. Một lần nữa khát vọng Tự Do lại được khẳng định qua cuộc đấu tranh của người dân đã lật đổ chế độ độc tài ở Tunisia và Ai Cập. Mỗi thời điểm lịch sử là thêm một lần chứng minh khát vọng Tự Do của nhân loại không thể dùng cường quyền, baọ lực đàn áp hay tiêu diệt đã báo hiệu các chế độ cộng sản và độc tài trên thế giới bắt đầu cáo chung để mở một trang sử mới cho nhân loại đó là kỷ nguyên Tự-Do và Dân-Chủ.

  1. Đảng CSVN độc tài đã tạo nên nhiều oan nghiệt lầm than trong lòng dân tộc Việt. Nguời dân đói nghèo triền miên, lòng dân chất đầy oán hận. Nạn tham nhũng tàn phá quốc gia, người cộng sản dùng cường quyền hoành hành hà hiếp đồng bào. Lạm phát gia tăng không ngừng khiến đời sống người dân Việt càng thêm thê thảm. Nạn thất nghiệp lan tràn từ thành thị đến thôn quê đã đẩy cuộc sống người dân đến kiệt quệ.

  1. Đảng CSVN đã và đang cấu kết với Trung Cộng tàn phá nuớc Việt bằng chứng là dâng đất, biển, hải đảo cùng tài nguyên khoáng sản quốc gia cho Trung Cộng để được bảo hộ tiếp tục cai trị nước ta. Được sự tiếp tay của đảng CSVN, Trung Cộng đã thực hiện ý đồ thôn tính nước Việt Nam bằng cách khoanh vùng biển ‘lưỡi bò” chiếm hết biển của nước ta, đưa người vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên và nhiều công trình kinh tế trọng yếu ở khắp nước Việt Nam. Trung Cộng đưa hàng hoá phế thải, hàng giả, hàng có chất độc vào Việt Nam tràn ngập nhằm mục đích hủy diệt sinh lực dân tộc Việt qua nhiều thế hệ, đồng thời lũng đoạn và lấn áp nền kinh tế nội địa của nước ta. Trung Cộng đã thực sự xâm chiếm nước Việt Nam và sẽ biến nước ta trở thành thuộc địa giống như Tây Tạng.

 

Từ những nhận định trên đã chứng minh Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy. Chính vì  lẽ đó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt thành phần xã hội có cùng khát vọng Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam:

  1. Cùng đứng lên biểu tình để bày tỏ niềm khát vọng Tự Do của người Việt Nam đối với nhân loại trên toàn thế giới đã và đang thực hiện công cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ thành công.

  1. Cùng đứng lên biểu tình để biểu dương tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và đòi hỏi đảng CSVN phải chuyển giao quyền dân tộc tự quyết đồng thời trao trả vô điều kiện các quyền tự do căn bản của con người cho đồng bào Việt Nam mà họ đã dùng cường quyền tước đoạt.

  1. Cùng đứng lên biểu tình để thắp sáng ngọn lửa tranh đấu đòi Tự Do Dân Chủ của toàn dân Việt Nam. Kêu gọi sự đoàn kết quyết tâm thay đổi chế độ cộng sản độc tài để xây dựng chế độ Tự Do Dân Chủ và kiến tạo một nước Việt Nam phú cường.

Saigon, ngày 20 tháng 2 năm 2011
Người viết Lời Kêu Gọi 
Kỹ Sư  Lê Quang Minh

Quân Sử Việt Nam (Top)