Lịch Sử Của Việt Nam

Bao Giờ Việt Nam Có Tự Do ?

1, 2, 3, 4

Nguyễn Quang Duy

...

Tầng lớp trí thức rời bỏ đảng Cộng sản đồng nghĩa với việc đảng này mất đi bộ óc biết suy nghĩ để thuyết phục nhân dân. Ngược lại Phong trào Dân Chủ được mạnh lên, nhờ họ biết và hiểu được những thực trạng nội bộ, về sai lầm đường lối… và nhờ thế sự thực càng ngày càng được phơi bày. Chế độ cộng sản lấy tuyên truyền dối trá làm cứu cánh vì vậy sự thực chính là tử huyệt của chế độ.

Đảng Cộng Sản bế tắc từ lý luận đến thực tiễn

Việt Nam đang càng ngày càng lún dần sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa quần chúng nhân dân và tầng lớp cầm quyền cộng sản đang càng ngày càng mở rộng. Tham nhũng tràn lan. Công an cộng sản luôn sử dụng bạo lực thẳng tay đàn áp nhân dân. Nhiều vụ đánh chết công dân liên tiếp xảy ra. Sự công khai chán ghét và bất mãn tầng lớp lãnh đạo và chế độ càng ngày càng tăng. Những cuộc biểu tình nhỏ, có lúc do bị đàn áp đã dẫn đến bạo động càng ngày càng nhiều hơn.

Đại hội đảng Cộng sản lần này đảng cộng sản không dám đưa những vấn đề thực tế, như việc Tập Đoàn Kinh Tế Vinashin vỡ nợ, ra thảo luận. Nạn lạm phát phi mã, lãi suất quá cao, tiền đồng mất giá, lương công nhân viên chức quá thấp... và rồi nạn thất nghiệp sẽ xảy ra. Tất cả mọi vấn đề cũng chỉ vì đảng Cộng sản đã tiếp tục sao chép mô hình Trung Quốc. Một mô hình theo hai hướng ngược nhau: tăng trưởng kinh tế và đàn áp chính trị. Càng tăng trưởng thì lại ra tay đàn áp người dân. Đến độ Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản, ông Nguyễn Văn An đã phải lên tiếng: “Đảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội.“ (xin xem bài “Đại Hội Đảng Quyết Tâm Đổi Mới Kinh Tế Để Theo Kịp Trung Quốc”)

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng lần này tự thú “công tác xây dựng Đảng” đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay các lý thuyết cộng sản, sự dối trá Hồ Chí Minh, sự dối trá lịch sử dần dần được vạch trần và những lời tuyên truyền sáo rỗng đã không còn đủ sức thuyết phục các đảng viên cộng sản. Đa số đảng viên đã mất niềm tin vào khả năng tự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Để còn hiện diện thiểu số cầm quyền đã phải bám vào ngoại bang mà một thời đảng Cộng sản đã công khai tuyên truyền là “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”. (xin xem bài “Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại”)

Hệ thống truyền thông ngày đêm vận động cho dân chủ

Đầu tiên phải đề cập đến truyền thông chính thống do đảng Cộng sản tài trợ đang tìm mọi cách thóat dần sự kềm tỏa của đảng Cộng sản. Ngòai vài cơ quan truyền thông hoàn toàn bám vào trợ cấp của đảng, như Tạp Chí Cộng Sản, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân...  Các cơ quan truyền thông phải cạnh tranh người đọc, người nghe, người xem và người quảng cáo, đã phải đưa tin chính xác và cập nhật.

Nhiều nhà báo chính thống còn lợi dụng mọi cơ hội “đánh du kích” thông tin sự thực để hướng dẫn quần chúng cho ngày nổi dậy. Lấy thí dụ nhiều nhà báo đã loan tin nợ Vinashin là nợ quốc gia và tính trên đầu người từ trẻ đến già mỗi người phải chịu hằng triệu đồng Việt Nam. Việc này giúp cho người dân nhận ra cái giá mà chúng ta và các thế hệ mai sau tiếp tục phải trả cho con đường xây đựng xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản Việt Nam. Phong trào dân chủ cần vận động lực lượng báo chí này để tiếp tục thông tin đến quần chúng những tin tức cần thiết.

Về thông tin tự do ngoài các cơ quan truyền thông có ngân sách như BBC, Á Châu Tự Do, VOA, ... Phong trào Dân Chủ còn có cả một hệ thống truyền thông tự nguyện, phong phú nhạy bén và vô cùng hiệu quả. Sợ hải trước sức mạnh truyền thông nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh đã cấu kết và dùng đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn đánh phá. Nhưng chẳng những không tiêu diệt được mà lại còn gặp phản ứng ngược khích lệ thêm người tham gia. Nhiều mạng đã chuyển sang hình thức “đánh du kích”, nếu bị tấn công blog này thì mở ra nhiều blog khác để nhanh chóng thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc. Các diễn đàn còn xây dựng tường lửa sẵn cho bạn đọc Quốc Nội dễ dàng tham dự.

Còn lực lượng người viết thì càng ngày càng tăng và mỗi người viết nhiều hơn. Nhưng đặc biệt là số người tham dự chuyển tin bằng hình thức email càng ngày càng tăng thêm. Kinh nghiệm cuộc cách mạng Ai cập cho thấy, thông tin qua email là phương tiện thông tin hiệu quả nhất. Nhà cầm quyền Ai Cập đã phải ra lệnh ngừng cung cấp internet và điện thoại lưu động để giảm bớt khả năng thông tin. Nhưng khi họ làm như vậy thì cũng chính họ trói tay tự sát vì mất đi các phương tiện thông tin hiện đại nhất. Lực lượng thông tin mạng đương nhiên phải được đánh giá như lực lượng tiên phong cho cuộc cách mạng tại Việt Nam. Và sự bùng nổ của số người tham gia báo hiệu một niềm tin cho Ngày Tổng Khởi Nghĩa.

Mạng thông tin toàn cầu cũng đã đang và sẽ nối kết nhiều tổ chức, nhiều cá nhân thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau để chia sẻ trách nhiệm và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chung.

Tuổi trẻ Yêu Nứơc - Cẩm Nang Yêu Nước

Vừa rồi trên diễn đàn mạng phát tán lời kêu gọi của các anh chị trong Phong Trào “Tuổi trẻ Yêu Nứơc”  phát động “Cẩm Nang Yêu Nước” gồm 6 bước (A, B, C, D, Đ, E) tự phát ngắn gọn như sau:

Một là: Âm Thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm và tâm tư Đồng Bào xung quanh;

Hai là: Bám sát những người chọn lọc để rỉ tai Lòng Yêu Nước, và tuyên truyền Cẩm Nang này;

Ba là: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo các hành động Yêu Nước;

Bốn là: Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây: 1) Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và 2) Chống giặc Tầu;

Năm là: Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài Đảng (Cộng Sản); và

Sáu là: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!

Tuổi trẻ thường ít phải quan tâm đến cuộc sống, ít suy nghĩ về hệ thống dân chủ tự do, nhưng lại dồi dào lòng yêu nước, yêu dân tộc. Các bạn không thể làm ngơ khi bọn cầm quyền cộng sản dâng Hòang Sa, dâng Trường Sa, dâng lãnh thổ lãnh hải cha ông để lại cho giặc Tầu xâm lược. Bọn cầm quyền còn tiếp tục bán rẻ tài nguyên đất nước cho đàn anh Trung cộng. Các bạn nhận định lịch sử dân tộc sẽ không tha thứ cho bọn tay sai bán nước cầu vinh, vì thế đã phát động “Cẩm Nang Yêu Nước”.

 

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)