Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quỳnh Hương

Nguồn: quanvan.net

...

lịch sử việt nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm

Mời quí vị đọc phần trích dưới đây của ông Trần gia Phụng:

Vấn đề đầu tiên đáng chú ý là hiện nay không còn nước nào theo chế độ toàn trị cộng sản ở Âu Châu,...nhưng tại sao Quốc hội Âu Châu lại lên án chủ nghĩa và chế độ cộng sản?

Có thể có hai khả năng: Hoặc Quốc hội Âu Châu lo ngại và muốn chận đứng chế độ toàn trị cộng sản sẽ tái sinh ở một số nước Đông Âu vì những khó khăn kinh tế và do những tổ chức hậu cộng sản đang hoạt động mạnh ở Đông Âu? Hoặc Quốc hội Âu Châu muốn tiếp tay với Hoa Kỳ trong phong trào dân chủ hóa toàn cầu, giải thể các chế độ cộng sản còn lại trên thế giới?

Điều 2 của nghị quyết viết: "Những chế độ toàn trị cộng sản từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, và hiện vẫn còn cầm quyền ở vài nước trên thế giới, tất cả (không ngoại trừ) biểu thị chân tướng của sự vi phạm nhân quyền tập thể.

Những vi phạm nầy khác nhau tùy theo nền văn hóa, quốc gia và giai đoạn lịch sử, bao gồm cả những cuộc ám sát và xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, cho chết dần, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị."

Nguyên văn: The totalitarian communist regimes which ruled in Central and Eastern Europe in the last century, and which are still in power in several countries in the world, have been, without exception, characterised by massive violations of human rights. The violations have differed depending on the culture, country and the historical period and have included individual and collective assassinations and executions, death in concentration camps, starvation, deportations, torture, slave labour and other forms of mass physical terror, persecution on ethnic or religious base, violation of freedom of conscience, thought and expression, of freedom of press, and also lack of political pluralism.

Công đầu trong thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến giữa tự do và cộng sản kéo dài phải kể đến cố Tổng thống Richard Nixon, cố Tổng thống Ronald Reagan và người đàn bà thép, Magaret(Hilda) Thatcher, cựu Thủ tướng Anh quốc. Cũng không thể không thêm 2 người: Ông Lech Walesa Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Ba Lan và Tổng thống đầu tiên của nước Nga, ông Boris Yelsin.

Đánh giá về nền Đệ nhất Cộng hòa và bản thân ông Diệm, ta có thể nhận xét:

                                                  VỀ KHUYẾT ĐIỂM

Ông  Diệm sanh trưởng trong một gia đình quan lại, bản thân có học thức cao về hán tự, chịu ảnh hưởng sâu xa về đạo đức Khổng Mạnh. Ông là một nhà yêu nước bảo thủ. Trong giai đoạn 9 năm cầm quyền, ông đã phạm sai lầm trong vấn đề tôn giáo, coi trọng Công giáo hơn các tôn giáo khác như Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo.

Phía Phật giáo vì tổ chức lỏng lẻo, để Việt cộng lợi dụng, cài bọn tôn giáo vận, cạo trọc đầu đội lốt sư sãi để gây rối. Những người dân theo đạo Phật bình thường đã bị xúc động trong một vài diễn biến do chính quyền ông Diệm gây ra, nên ngả về phía Phật giáo chống lại chính phủ. Những tên tuổi như Trí Quang, Đôn Hậu, Trí Thủ, Huỳnh Liên, Thích minh Châu, chỉ sau 30-4-1975 mới hiện nguyên hình là cộng sản.

Không phải riêng Phật giáo, mà phía Công giáo, bọn Việt cộng cũng cài người vào để phá hoại , gây chia rẽ tôn giáo  và chống phá chính quyền.

Mời bạn đọc theo dõi phần trích đăng bài viết  NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CÒN BỎ SÓT của bác sĩ Lê văn Sắc:

“....Bên Công giáo thì ngoài công khai là các linh mục Chân Tín, Nguyễn ngọc Lan, Phan khắc Từ, Trương bá Cẩn, còn trong bí mật, hoạt động tình báo và dùng báo chí chia rẽ lực lượng quốc dân như LM Nguyễn quang Lãm, bên Phật giáo thì có TT Thích minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn hạnh, sau này công khai lãnh đạo Giáo hội Phật giáo quốc doanh và làm đại biểu quốc hội của Việt cộng và nhiều người khác.

Có một số người không phải Việt cộng nằm vùng, nhưng cứ chống phá chính quyền, vô tình làm lợi cho Việt cộng, đi đúng vào đường hướng khích động, điều hợp, góp phần không nhỏ vào việc làm mất nước vào tay cộng sản sau này, như Linh mục Trần hữu Thanh, và  một số nhà sư...

....Vào giai đoạn đó, hai tờ báo Công giáo, Xây dựng và Hòa bình, dùng sa luân chiến để đánh phá, hóa giải lực lượng chống cộng ở miền Nam : Tờ Xây dựng dùng bộ áo Công giáo của  một nhà tu (nhưng chỉ là một cán bộ Việt cộng nằm vùng không hơn không kém, ký bút hiệu Thiên Hổ, Cọp Nhà Trời, một bút hiệu chẳng hiền lành, có vẻ tu hành chút nào) để bên ngoài làm bộ chống cộng quá khích, chửi cộng sản dữ dội để lấy lòng những người Công giáo, những người Phật giáo và những người thuộc các tôn giáo khác vốn chống cộng tích cực, và nhất là chính quyền.

Lấy lòng tin để xâm nhập, lượm lặt tin tức tình báo, mặt khác lại chửi bới Phật giáo ròng rã bao năm để đào hố chia rẽ giữa người Phật giáo và Công giáo, làm tan nát tiềm năng chống cộng của nhân dân miền Nam...”

Việt cộng cài cán bộ  vào 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo để kích động gây chia rẽ giữa tôn giáo với tôn giáo và tôn giáo với chính quyền. Việc  Lực lượng Đặc biệt  bố ráp chùa Xá Lợi và việc bắt hạ cờ Phật Giáo tại Huế đã giúp cơ hội cho Việt cộng kích động, tuyên truyền chống chính phủ. Trong khi hai tờ nhật báo  Xây Dựng và Hòa Bình của bên Công giáo cũng như các Linh mục Quang Lãm, Phan Khắc Từ, Trương bá Cẩn...một mặt đả kích chính phủ, mặt khác lại đả kích Phật giáo thì chính quyền lại không có một biện pháp giải quyết,  gây cho Phật giáo càng bất mãn chế độ, cho rằng chính quyền bao che Công  giáo.

Cho đến khi Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư đường Lê văn Duyệt và Phan đình Phùng thì uy tín TT Diệm không những bị giảm sút ở trong nước mà kể cả ngoài nước, nhất là Hoa Kỳ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quân Sử Việt Nam (TOP)