Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quỳnh Hương

Nguồn: quanvan.net

...

lịch sử việt nam, tổng thống Ngô Đình Diệm

NHỮNG TÀI LIỆU  DẪN CHỨNG VỀ  LỊCH SỬ HOA KỲ:

Skeptical of the new President’s strength, Khrushchev apparently tried to bully him , demanding “adjustment of the situation in West Berlin and Taiwan;  neither of the two areas, he warned,  could stay as they were indefinitely. Kennedy replied with a defense of existing conditions and warned that the United States could not watch more territory go to Communist without taking action. Khrustchev answered that revolution was sweeping the world; the Soviet Union, he said, would assist the process. Kennedy left the meeting angry and shaken.

(Hoài nghi về sức mạnh của tân Tổng thống, Khrushchev rõ ràng cố dọa ông (Kennedy), đòi hỏi  điều chỉnh lại tình trạng ở Tây Bá linh và Đài loan: Ông ta báo trước  rằng, 2 nơi này không nơi nào còn có thể tồn tại mãi như từ trước tới  nay. Ông Kennedy trả lời quyết tâm bảo vệ tình trạng hiện hữu và cảnh cáo rằng Mỹ không khoanh tay nhìn đất đai rơi  thêm vào tay cộng sản . Khrushchev đáp rằng: Cách mạng (!) đang lấn át  thế giơí(!) : Liên bang Sô viết sẽ trợ lực việc này( điều này làm rõ thêm việc  5 cố vấn Liên sô có mặt ở Long Khánh, như tiết lộ cuả cựu đại sứ Pháp Mérillon )

Ông Kennnedy đùng đùng giận dữ rời  phòng họp ). (cột 1, trang 835, American History. Tác giả Allen Weinstein và R. Jackson Wilson).

Khrushchev huênh hoang như vậy, nhưng lại bị Leonid Brezhnev, trùm mật vụ KGB, hạ bệ sau 3 năm (1964) Điều đặc biệt, khi Khrushchev chết (1971), Brezhnev không cho ai được đi đưa đám tang, vì tư thù cá nhân, trước kia, khi còn mang cấp thiếu tá, dưới quyền của Krushchev, Brezhnev đã bị Khrushchev tát tai. Cũng như cáo Hồ không cho ai đi đưa đám ma ông Phan Khôi, một học giả nổi tiếng và là người chủ trương Nhân văn giai phẩm, một nhen nhúm tự do ngôn luận. Và, cũng như  Lê chột cai đồn điền và Đỗ hoạn heo, đã ra  lệnh  dẹp bỏ dòng chữ  phúng điếu VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC của đám tang cố Trung tướng Trần Độ, có thể cũng là việc tư  thù cá nhân trong thời gian làm việc.

Chế độ cộng sản Việt Nam tan rã thì những bí mật về thâm cung bí sử sẽ được phơi bày, như truờng hợp Hồ chí Minh  ăn nằm với nữ hộ lý Nông thị Xuân, đẻ ra Nguyễn tất Trung( đã có 1 con trai, đang sống tại Hanoi. Và gần đây, một phụ nữ tên Huỳnh thị Xuân, tỉnh Quảng Ngãi, đã viết một bài kể  rõ năm 1964, khi mới 15 tuổi, được đưa ra Bắc gặp Hồ, và bị  bác Hồ dâm đãng hiếp trong đêm gặp mặt).

Con trai Khrustchev, tị nạn qua Mỹ, được Mỹ bao dung, tốt nghiệp kỹ sư  điện toán, cũng chẳng khác vợ Fildel Castro tị nạn qua Mỹ và được Mỹ bao dung. Con Khrushchev đã tuyên thệ, trở thành công dân Mỹ năm 1992.  Người chắt gái là Nina Khrushcheva, hiện là giáo sư  ở đại học New School  University, New York. Và, con gái Võ nguyên Giáp, con bà vợ lớn Nguyễn thị minh Thái, tốt nghiệp tiến sĩ tại Nga, cũng đã qua  dạy học, sinh sống tại Mỹ nhiều năm và đã tuyên thệ trở thành công dân Mỹ (1995).

Ngày nay tuyệt đại đa số những cán bộ Việt cộng có chức, có quyền, rất nhiều tên gửi con ra nước ngoài du học. Du học chỉ là một phần, phần chính là chuyển tài sản tham nhũng ra nước ngoài để phòng xa khi chế độ cộng sản Việt Nam không còn tồn tại.

Sau khi đế quốc đỏ tan ra từng mảnh, chủ nghiã dân chủ tự do đã đại thắng chủ nghĩa không tưởng, phi nhân cộng sản cuối tháng 12 năm 1991.

Kết quả của đại thắng lợi này đã ảnh hưởng rất nhiều đến giới trí thức và các nhà văn,  nhà báo ở Việt nam. Nó bùng phát vào giai đọan truyền thông bành trướng mạnh trên toàn thế giới.

DẪN CHỨNG THÊM VỀ KẾ HOẠCH CỦA  TT KENNEDY ĐẢO CHÁNH TT DIỆM VÀ ĐƯA QUÂN ĐỘI LÊN NẮM QUYỀN

....Then,  probably with the covert support, and certainly with the knowledge of the American government, the South Vietnamese military took over the country on November 1rst, 1963. Diem and his brother were executed. What Kennedy might have done next is speculation; he outlived Diem by only three weeks..

(Rồi tin vào sự yểm trợ ngầm và chắc chắn bằng vào sự thông hiểu của  chính phủ Hoa Kỳ, quân đội Nam Việt nam cướp chính  quyền từ  1-11-1963.  Ông Diệm và người em bị giết. Những  điều  gì   ông Kennedy dự  tính làm tiếp theo sau đó cũng chỉ là dự tính, ông sống lâu hơn ông Diệm chỉ có 3 tuần)(American History trang 838. Tác giả Allen Weinstein và R Jack Wilson).

Lịch sử Hoa Kỳ ghi lại: Vào một tuần, đầu tháng 10 năm 1962, Khrushchev trong ý đồ thống trị thế giới, hắn cho tàu chiến Liên xô đưa hoả tiễn có đầu đạn nguyên tử qua Cuba. TT Kennedy và lưỡng viện quốc hội họp khẩn cấp để tìm biện pháp trả đũa. Ủy ban Hành động được thành lập. Một kế hoạch phong toả Cuba được tung ra, đồng thời TT Kennedy lên đài truyền hình 22-10-1962, tuyên bố  7 điểm trả đũa. Hoa Kỳ mỗi ngày cho 3 chiếc máy bay do thám U 2 bay trên không phận Cuba. Nếu phi cơ thám thính này bị bắn, lập tức Hoa kỳ tung ra cuộc đổ bộ lên Cuba. Bào đệ của TT Kennedy là Robert Kennedy, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, cảnh cáo Đại sứ Liên xô Dobrynin rằng còn 2 ngày là hạn chót để Liên xô rút hoả tiễn khỏi Cuba.

Một Đại tá tình báo Liên sô tên là Alexander Fomin gọi điện thoại cho ký gỉa đài truyền hình ABC, John Scali, yêu cầu đến gặp anh ta khẩn cấp. Scali từ chối. Fomin nài nỉ vì có việc khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đồng ý cho Scali gặp Fomin. Hai người như là người trung gian.

Fomin đưa ra đề nghị 3 điểm :

Một là Liên sô rút hết hoả tiễn về.

Hai là  Nga sẽ không đưa vũ khí tấn công vào Cuba nữa.

Ba là Hoa Kỳ phải hứa không tấn công Cuba.

Scali và Fomin  đã gặp nhau 2 lần. Cuối cùng Khrushchev gửi thư cho TT  Kennedy nội dung tỏ ý lo ngại chiến tranh nguyên tử xẩy ra.

Điều này cho thấy  lãnh tụ Liên sô “già dái non hột”. Và tài liệu trên chứng minh thêm rằng TT Kennedy quyết tâm đưa quân chiến đấu vào Việt nam, để chặn vết đỏ loang dần xuống miền nam châu Á.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quân Sử Việt Nam (TOP)