Other Version

Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

Vietnam: voorbeelden van geslaagde projecten en het belang van wereldburgerschap

Conferentie: 18/20 februari 2010

Hoofdprogramma: zaterdag 19 februari van 14.00 tot 19.00 uur

Sandton Hotel Toor, Stationsplein 2, 2405 BK Alphen a/d Rijn

Persbericht

Alphen a/d Rijn,  januari 2011

Tijdens het weekeinde van 18 - 20 februari 2011, houdt de Stichting voor Ontwikkeling van Vietnam  een conferentie met als thema  “Vietnam: voorbeelden van geslaagde projecten en het belang van wereldburgerschap.” Van harte nodigen wij u uit de conferentie bij te wonen, in het bijzonder het programma op zaterdagmiddag 19 februari. U kunt zich opgeven door middel van het bijgevoegde antwoordformulier.

Belangrijke vragen, die op de conferentie aan de orde komen, zijn: Welke factoren, uiterlijk en innerlijk, zijn in Vietnam belangrijk om projecten te doen slagen? Uiterlijke factoren zijn: de geografische omgeving, het klimaat, de infrastructuur, het onderwijsniveau, het overheidsbeleid e.d. Innerlijke factoren zijn: mentaliteit en motivatie van de betrokkenen, de heersende moraliteit en waarden, het verlangen om zich te ontwikkelen, enz. Wat is de rol van buitenlandse hulp en samenwerking? Hoe verlopen de relaties tussen locale bevolking,  regering en ontwikkelingswerkers? Hoe wordt hulp geboden en op welke wijze worden individuen en particuliere organisaties hierbij betrokken? Hoe ontwikkelt Vietnam zich in vergelijking met haar buurlanden? Hoe verloopt de wisselwerking tussen de ontwikkeling van  economie en politiek? Welke gevolgen heeft het toestaan van particuliere ondernemingen en een zekere mate van markteconomie voor het politieke stelsel? Wat zijn de huidige vooruitzichten op verbetering van de situatie van de mensenrechten in Vietnam? Wat is de rol van de gedachte van wereldburgerschap in dit verband?

Het doel van de conferentie is niet alleen om meer inzicht te verkrijgen in hoe Vietnam zich ontwikkelt en welke rol ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking hierbij spelen. De bedoeling is tevens om dit inzicht te delen met zoveel mogelijk mensen in Alphen a/d Rijn, maar ook ver daarbuiten. De hoop is hierbij dat mensen zich meer bewust worden van het belang van ontwikkelingssamenwerking in het kader van wereldburgerschap. Dit laatste wordt  voelbaar als burgers van verschillende landen samenwerken, maar ook vanwege het feit dat de wereld steeds meer één geheel wordt en mensen in toenemende mate van elkaar afhankelijk zijn geworden. Het uitwerken van de gedachte van wereldburgerschap, waarbij uitzicht wordt geboden op hoe ieder mens in deze wereld uiteindelijk een redelijk bestaan kan hebben, is daarom van groot belang.

De conferentie heeft voorts de intentie om goede relaties te bevorderen tussen Vietnamezen in het buitenland en die in Vietnam. Samen met burgers in Nederland, Europa en andere delen van de wereld, kan men werken aan verbetering van armoedebestrijding, milieubeheer, onderwijs, gezondheidszorg, de positie van vrouwen, enz. in Vietnam.

Op vrijdag worden gasten uit het buitenland ontvangen. Op zaterdagmiddag is er het hoofdprogramma, dat eindigt met enkele culturele presentaties. Zondag wordt het weekend afgesloten met een bijeenkomst van de Vietnamese deelnemers.  

Graag zien wij uw komst tegemoet, in het bijzonder voor het hoofdprogramma op zaterdagmiddag 19 februari. Dit begint om 14.00 uur en vindt plaats in Hotel Toor, Stationsplein 2 in Alphen a/d Rijn. Het hotel staat naast het NS station van Alphen a/d Rijn en heeft ook een eigen parkeerplaats. .  

Dankzij de steun van het Nationaal Comité voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling kan deze conferentie worden gehouden. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld en voor de aanmelding verzoeken wij u gebruik te maken van het bijgevoegde antwoordformulier.   

Met vriendelijike groet,                                               

Drs. Ngo Van Tuan,                                                                         
Voorzitter                                                                                 

_______________________________________________________________________

Stichting voor Ontwikkeling van Vietnam
Tổ Chức Quốc Tế Phát Triển Việt Nam 
International Organization for the Development of Vietnam     

P.O. Box 332 
2400 AH Alphen a/d Rijn The Netherlands
Tel. (31) (0) 172 414254
sov332@gmail.com 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)